Menu

Alle berichten in de categorie Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 14 December

Het bestuur nodigt je hierbij uit voor de algemene ledenvergadering van AV Triathlon. Datum: zaterdag 14 december Tijd: 11.00 uur Plaats: clubhuis Agenda: Verslag ALV juni 2019 Begroting 2020 Contributie 2020 Vacatures bestuur, triatloncommissie en baancommissie  Rondvraag Namens het bestuur, Paul Wessels , secretaris Concept notulen : Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 29 juni 2019 financieel overzicht: ALV dec 2019 opm…

Meer lezen

Algemene Ledenvergadering op zaterdag 29 juni

Zaterdag 29 juni  in de kantine van ons clubhuis. Tijd: 11.00 uur   Het bestuur nodigt je hierbij uit om de ALV bij te wonen. Het boekje met alle jaarverslagen en de financiële verantwoording kan hier worden gedownload, evenals de geüpdatete nota “Veilig en vertrouwd sporten” (agendapunt 8). Deze nota is geheel in lijn met de richtlijnen van de KNAU. …

Meer lezen

Oproep Algemene Ledenvergadering op zaterdagochtend 10 november 2018

  Op 10 november 2018 om 11.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining) Het bestuur nodigt de leden uit daarbij aanwezig te zijn. De agenda is: 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen van de secretaris 3. Verslag ALV juni 2018. Het verslag vind je hier 4. Begroting en contributie 2019. Wordt…

Meer lezen

Extra ALV op 12 december!

Op dinsdag 12 december 2017 om 21.15 uur vindt een extra Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de dinsdagavondtraining). Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De agenda is als volgt: 1. Verslag ALV 25 november 2017 2. Voorstel statutenwijziging: op de ALV van zaterdag 25 november was niet het vereiste aantal…

Meer lezen

Uitnodiging voor de ALV op 25 november om 11 uur

Op 25 november  2017 om 11.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining). Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De agenda is: Opening door de  voorzitter; Mededelingen van de secretaris; Verslag algemene ledenvergadering d.d. 20 mei 2017 ; Verkiezing bestuursleden. Het bestuur draagt  Gerrit van Gessel voor…

Meer lezen

Extra Algemene Ledenvergadering dinsdag 27 juni om 21.00 uur

Op dinsdag 27 juni om 21.00 uur is er een ingelaste ALV, met als enige agendapunt de verkiezing van een nieuwe penningmeester. Het bestuur roept de leden op hierbij aanwezig te zijn. Het bestuur draagt Jeroen Bach voor als nieuwe penningmeester. Op de volgende pagina stelt Jeroen Bach zich voor. Mijn naam is Jeroen Bach, 48 jaar en woonachtig in Amersfoort-Zuid…

Meer lezen

Algemene ledenvergadering zaterdag 20 mei

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering AV Triathlon Op 20 mei 2017 om 11.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining). Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De agenda is: 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen van de secretaris 3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 27 november 2016 4. Financiële verantwoording 2016 5. Verslag van…

Meer lezen

Verslag van de ALV van 26-11-2016

In het eerste verslag van de ALV stond een foutief geldbedrag genoemd onder het kopje ‘oprichten Amersfoort Atletiek’. Hieronder leest u een nieuwe, juiste versie van het verslag van de ALV van 26 november Sinds enkele jaren is er twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. In het voorjaar om het voorbije jaar financieel af te sluiten en verslag te…

Meer lezen

Extra Ledenbericht, 24 november 2016

AV Triathlon en Altis zetten vervolgstappen om ambities van Amersfoortse atleten te realiseren. Zoals bekend heeft een aantal atleten van av Triathlon en Altis het initiatief genomen om te onderzoeken of atleten uit Amersfoort voortaan in één ploeg kunnen deelnemen aan de nationale atletiekcompetitie. De besturen van beide verenigingen stonden en staan positief tegenover dit initiatief en hebben een werkgroep…

Meer lezen

UPDATE: Algemene Leden Vergadering zaterdag 26 november (met de stukken)

Op 26 november 2016 om 11.00 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining) Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn.  De agenda is: 1. Opening door de  voorzitter 2. Mededelingen van de secretaris 3. Notulen ALV 14 mei 2016 (klik hier) 4. Verkiezing bestuurslid Het bestuur draag John Waardenburg…

Meer lezen

Uit de Bestuurskamer 2 november 2016

Belangrijke afwezigen Thomas en Judith zijn vandaag verhinderd, dus we vergaderen zonder de penningmeester en de voorzitter. Ik zit de vergadering voor deze keer voor. Het is de laatste vergadering van Marc. Hij treedt terug als bestuurslid met de portefeuille triatlon. Gelukkig is er een opvolger in beeld, daarover binnenkort meer. Vanwege zijn afscheid heeft Marc heerlijke koeken meegenomen, zodat…

Meer lezen

Uit de bestuurskamer van 3 juni 2016

Sander Bisschop is vanavond verhinderd i.v.m. een bijzondere uitdaging. Voor het goede doel neemt hij deel aan het fiets- en loopevenement; Alpe d’Huez. Hij gaat 5 keer fietsend omhoog en 1 keer hardlopend. Ondanks dat we 2 weken geleden vergaderd hebben trapt Thomas de vergadering om 20.00 af met een goed gevulde agenda. Een van de punten is de voortgang…

Meer lezen

Blauwe vlaggetjes voor Anneke Rademaker en Trix Bloemhof

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2016 werd een onverwachts agendapunt ingelast: de uitreiking van twee Blauwe Vlaggetjes door bestuursvoorzitter Thomas Plochg. Een Blauw Vlaggetje wordt door het bestuur exclusief uitgereikt aan leden die door hun werkzaamheden een stempel op de vereniging hebben gedrukt en/of een langdurige inspanning hebben verricht voor de vereniging. Anneke Rademaker: Zij heeft direct vanaf…

Meer lezen

Uit de bestuurskamer van 14 april 2016

  Het bestuur heeft op 14 april vergaderd over een fors aantal punten. Ik zal niet de agenda in zijn geheel doornemen, maar wil een drietal punten aanstippen Samenstelling bestuur Bovenaan de agenda stond het punt dat een tweetal leden (Piet Bergsma (Medische Cie. + Wandelsport) en Henk Knol (Hardlopen en organisatie Wedstrijdevenementen) het bestuur hebben verlaten. En dat een…

Meer lezen

Algemene Ledenvergadering zaterdag 14 mei a.s.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering AV Triathlon Op 14 mei 2016 om 11.00 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining) Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De agenda is: 1. Opening door de  voorzitter 2. Mededelingen van de secretaris 3. Verslagen: – Verslag algemene ledenvergadering d.d. 14 november 2015 –…

Meer lezen

Uit de Bestuurskamer van 16 maart 2016

Woensdag 16 maart was er weer een bestuursvergadering. We zijn met een kleinere groep deze keer, afwezigen zijn Ben, Henk Knol en Jos. De notulen van vorige vergadering worden goedgekeurd, we kunnen snel beginnen aan het 1e punt van de agenda. Het 1e punt van de agenda is de afronding van het strategisch beleidsplan. De opmerkingen uit de afgelopen ALV…

Meer lezen