Menu

Alle berichten in de categorie Algemene Leden Vergadering

Algemene Ledenvergadering op 13 april. Speerpunt: trainers gezocht!

Leden van AV Triathlon kunnen zaterdag 13 april de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijwonen, om te horen hoe het ervoor staat met de jubilerende vereniging. Na de ochtendtraining geeft het bestuur vanaf 11 uur in het clubhuis een toelichting op het afgelopen jaar, Naast de jaarcijfers die ter goedkeuring voorliggen, besteden we aandacht aan de jaarverslagen van de verschillende commissies, het…

Meer lezen

Contributie voor AV Triathlon gaat licht omhoog: naar 155 euro in 2024

De contributie voor AV Triathlon gaat komend jaar met acht euro omhoog. Het lidmaatschap voor 2024 komt daarmee op 155 euro. AV Triathlon blijft daarmee de goedkoopste atletiekvereniging uit de regio. Atletiekverenigingen uit de directe omgeving, zoals Altis, AV Pijnenburg uit Soest, de Baarnse Atletiek Vereniging (BAV) en de Gooise Atletiek Club (GAC) uit Hilversum zijn duurder. Dit bleek tijdens…

Meer lezen

Bereid je voor op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 25 november

Op 25 november vindt de ALV plaats om 11.00 uur in het clubhuis. Bereid je met onderstaande stukken voor zodat je weet wat er besproken zal worden.  Onze voorzitter Luuk Hazenberg geeft in dit artikeltje vast aan hoe hij 2024 ziet voor onze vereniging. De agenda en de bijbehorende stukken lees je hier. En ben je niet in de gelegenheid…

Meer lezen

Tekort aan vrijwilligers steeds groter probleem voor AV Triathlon

AV Triathlon worstelt met het steeds groter wordende tekort aan vrijwilligers, die zich willen inzetten voor de club. Gevolg is dat het lastiger wordt om de vereniging draaiende te houden. Aftredend voorzitter Thomas Plochg zei op de ledenvergadering afgelopen zaterdag, dat ‘de basis van AV Triathlon – een vereniging van en voor vrijwilligers – niet op orde is’. ,,Het is…

Meer lezen

ALV op 15 april 2023: Kom je ook?

Beste leden, Op zaterdag 15 april zal de ALV wederom plaatsvinden in het clubhuis. We starten om 11:00 uur en hopen dat jullie allemaal weer aanwezig zijn. Uiteraard gaat dat over het jaarverslag 2022 met de plannen voor 2023 (bekijk hier het boekje). Er is een grote wisseling van bestuursleden en je kunt de nieuwe voorzitter kiezen. Plus je maakt…

Meer lezen

Even bijpraten met ‘t bestuur – maart 2023

Op de bestuursvergadering van 8 februari hebben we weer veel verenigingszaken besproken. Zoals de ‘specials’ en hoe we die wel of niet het beste kunnen organiseren, de ontwikkeling van de ClubApp als eigentijds communicatiemiddel met en tussen leden, de zoektocht naar nieuwe bestuursleden, clubkleding, het krachthonk, de evenementen dit jaar, sponsoring door Runners4Life, vergoedingen voor trainers en commissies, en de…

Meer lezen

Ook in 2023 blijft sporten betaalbaar bij AVT

Op de najaars-ALV van 26 november is de begroting voor 2023 vastgesteld. Net als in heel Nederland hebben we ook bij AV Triathlon met stijgende kosten te maken. Maar door een gezond financieel beleid lukt het om het lidmaatschap betaalbaar te houden. De leden stemden in met het voorstel om de contributie in 2023 met 4 euro per jaar (1…

Meer lezen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering AV Triathlon 26 november 2022

Het bestuur van AV Triathlon nodigt je hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. Datum: zaterdag 26 november 2022 Tijd: 11.00 uur Plaats: Kantine clubhuis Agenda: Opening door de voorzitter Mededelingen Notulen ALV 23 april 2022 Verslag Algemene Ledenvergadering AV Triathlon 23 april 2022 Voortgang wijzigingen bestuur per april 2023 Voortgang uitvoering meerjarenplan Nieuw clubtenue en nieuw logo Voorstel begroting…

Meer lezen

Eindelijk weer een ‘live’ ALV; meerjarenbeleid vastgesteld

Na twee jaar online vergaderen door corona, kon er op zaterdag 23 april weer een échte ALV plaatsvinden in het clubhuis van AV Triathlon.  Rond de veertig leden waren aan aanwezig om het  bestuur vragen te stellen over het beleid van het afgelopen jaar, de financiële situatie te bespreken en een mening te geven over de plannen voor komende jaren.…

Meer lezen

Algemene Leden Vergadering op 23 april; incl. blauwe vlaggetjes

Iedereen is van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering. We zijn blij dat dit weer in fysieke vorm kan plaatsvinden en ontvangen je graag met koffie/thee en lekkers. Datum: 23 april 2022 Tijd: 11.00 uur Plaats: Clubhuis Agenda Algemene Ledenvergadering 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen van de secretaris; afmeldingen; volmachten 3. Verslag algemene ledenvergaderingen d.d. 1 december 2021…

Meer lezen

Wijziging statuten goedgekeurd

Op de ALV van 1 december kwamen de nieuwe statuten van AV Triathlon aan de orde. De statutenwijziging is nodig vanwege de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die op 1 juli van kracht werd. Voor het goedkeuren van een statutenwijziging is echter 2/3 van de leden nodig, dus ruim 600 mensen. Dat aantal hebben we op 1 december bij…

Meer lezen

Extra ALV op 15 december – doe je online mee?

Op de ALV van 1 december kwamen de nieuwe statuten aan de orde. De statutenwijziging is nodig vanwege de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die op 1 juli van kracht werd. Voor het goedkeuren van een statutenwijziging is 2/3 van de leden nodig. Als dat niet het geval is, kunnen de statuten alsnog worden goedgekeurd als er een extra…

Meer lezen

ALV benoemt nieuwe bestuursleden en stelt contributie 2022 vast

De Algemene Ledenvergadering zit er weer op! Door de coronamaatregelen konden we op 20 november niet ‘in het echt’ bij elkaar komen in het clubhuis. Toch was het belangrijk om de ALV te houden, vanwege een aantal belangrijke te nemen besluiten. Dan maar in de online variant als Teams-vergadering. Minder gezellig maar wel efficiënt. Onze voorzitter Thomas Plochg loodste de…

Meer lezen

Kom je 20 november naar de ALV? Nieuwe statuten, huishoudelijk reglement én blauwe vlaggetjes

VOOR TOEGANG TOT DE ALV HEB JE EEN CORONATOEGANGSBEWIJS NODIG! Het bestuur van AV Triathlon nodigt je hierbij van harte uit op de Algemene Ledenvergadering van dit najaar. Het wordt een bijzondere vergadering: niet alleen staan de begroting en de contributie voor 2022 op de agenda, maar we kunnen eindelijk weer eens blauwe vlaggetjes uitreiken. Zo’n vlaggetje is bestemd voor…

Meer lezen

Save the Date: 20 november ALV

Op zaterdag 20 november vanaf 11.00 uur zijn alle leden van AV Triathlon welkom op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staan belangrijke zaken, zoals een wijziging van de statuten (nodig vanwege de WBTR, lees het artikel), het nieuwe beleidsplan (wat gaan we doen met SBBB?) en he huishoudelijk reglement, waarin staat hoe we ‘het samen vereniging zijn’ vormgeven.…

Meer lezen

Terugblik op de ALV van 28 april

Alweer een digitale ALV. Het is dan toch even afwachten hoeveel leden er achter de PC of iPad kruipen om via een Zoom-verbinding de verantwoording van het bestuur op het gevoerde beleid aan te horen en waar nodig vragen te stellen over de resultaten van 2020. Het aantal leden ‘hield niet over’, maar bracht wel een informele sfeer op gang…

Meer lezen

Kom naar de ALV op 28 april: terugblik op 2020 en wat gaan we doen in 2021?

Op woensdag 28 april is de Algemene Ledenvergadering van AV Triathlon. Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als we hiervoor fysiek in het clubhuis bij elkaar kunnen komen. Zoals het er nu naar uit ziet, is dat niet mogelijk. Daarom is de ALV opnieuw digitaal via Zoom. Datum: woensdag 28 april…

Meer lezen

Uitnodiging Digitale ALV op 28 april

Als lid heb je inspraak in de vereniging en we nodigen je van harte uit van dit recht gebruik te maken. Nog steeds niet fysiek in het clubhuis, maar digitaal. Zet ‘m vast in je agenda! Datum: woensdag 28 april 2021 Aanvang: 20.00 uur, digitale inloop vanaf 19.45 uur Digitale vorm De ALV is ondanks de digitale vorm rechtsgeldig op…

Meer lezen

Meld je aan voor de digitale ALV op 25 november – Stukken online!

Bijeenkomsten zijn vanwege het coronavirus nauwelijks mogelijk en dat heeft gevolgen voor onze ALV, de algemene ledenvergadering. Dit jaar is er nog één ALV gepland, met als onderwerpen de contributie en de begroting voor 2020. Als lid heb je inspraak in de vereniging en we nodigen je van harte uit van dit recht gebruik te maken. Ditmaal dus niet in…

Meer lezen

Terugblik Algemene Leden Vergadering 9 juli 2020

Een ALV in coronatijd, hoe doe je dat? Bij AV Triathlon deden we het op 9 juli in het clubhuis op afstand van elkaar. Het clubhuis was op dat moment net open. Het voelde nog wat onwennig om er na maanden afwezigheid weer te zijn. En tegelijk ook weer vertrouwd, door de bekende gezichten van leden en bestuursleden! De opkomst…

Meer lezen