Menu

Lid worden?

Kennismaking

Je kunt vrijblijvend maximaal een maand meetrainen voordat je besluit lid te worden.

Loop of wandel een keer mee met een van onze trainingsgroepen. We hebben een groot aantal mogelijkheden voor jeugd en volwassenen, zowel jong als oud. Of neem deel aan onze cursus Start Running die 3 keer per jaar van start gaat. Voor bepaalde jeugdgroepen is er helaas een wachtlijst. Nagenoeg iedere dag zijn er bij ons mogelijkheden om te sporten.

Kom op een zaterdag om 08.45 uur naar het clubhuis van AV Triathlon in het bosgebied Birkhoven. Het clubhuis ligt vanaf de parkeerplaats rechts naast het Bosbad aan het einde van het pad, en meld je bij één van de trainers. Dan zorgen wij indeling bij een trainingsgroep op je eigen niveau. Wij adviseren je sportieve kleding en schoeisel aan te trekken.

Je kunt ook gewoon om 10.30 komen kennismaken. Meld je dan aan de bar. Dan zorgen wij voor een kop koffie of thee.

Als je geen lid bent kun je ook meedoen aan losse cursussen, zoals de cursus Start Running.

De kosten van het lidmaatschap staan vermeld op de contributiepagina.

Wil je je direct inschrijven? Vul dan dit  inschrijfformulier nieuw lid in.


Toelichting bij het inschrijfformulier

Activiteit / Soorten lidmaatschap

Onder ‘Activiteit’ staan enkele keuzemogelijkheden met betrekking tot het soort lidmaatschap. Een toelichting hierbij:

  • AVT: Ieder lid van AV Triathlon is ook lid van de Atletiekunie. Hierbij zijn de volgende mogelijkheden: Wedstrijdlid: Met een wedstrijdlicentie kun de deelnemen aan officiële wedstrijden (baan en weg). Voor jeugdleden van AV Triathlon is een wedstrijdlicentie verplicht. Recreant: Voor leden die niet aan officiële wedstrijden deelnemen. Overig: Deze categorie is uitsluitend voor juryleden en trainers die zelf niet actief sporten bij de vereniging.
  • NTB: Naast het lidmaatschap van de Atletiekunie kun je lid worden van de Nederlandse Triathlonbond (NTB). Ieder lid van de NTB heeft een basislicentie. Daarnaast is er de atletenlicentie, voor triatleten die regelmatig aan wedstrijden meedoen. De atletenlicentie is alleen mogelijk in combinatie met een basislicentie. Meer informatie.
  • Wandelaar: Je kunt via de vereniging lid worden van de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB). Meer informatie

Automatische incasso
Automatische incasso van de contributie en de overige kosten (entreegeld, licenties en/of wedstrijdgeld) is verplicht. Je ontvangt hiervoor per e-mail een machtigingsformulier, met het verzoek dit ondertekend te retourneren. De incasso vindt, afhankelijk van de gekozen optie, plaats volgens onderstaand schema:

eerste week van: jan. apr. juli okt.
contributie per jaar X
contributie per half jaar X X
contributie per kwartaal X X X X
wedstrijdgeld jeugd X
licenties Atletiekunie/NTB X

Vrijwilligerswerk
Om de vereniging soepel te laten functioneren hebben wij veel vrijwilligers nodig. Van alle leden wordt verwacht dat zij daarin een bijdrage leveren. Met de aanmelding verklaar je je bereid vrijwilligerstaken naar vermogen op je te nemen. Bekijk het actuele overzicht van vacatures.

Medische checklist
Een goede gezondheid is een voorwaarde om zonder risico’s deel te nemen aan de trainingen en/of wedstrijden van AV Triathlon. Om te bepalen of je een risico loopt is een medische checklist opgesteld. D.m.v. het invullen van deze vragenlijst kun je voor jezelf nagaan of het eerst verstandig is een sportmedisch onderzoek te laten verrichten.

Tenslotte
De verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een digitaal gegevensbestand en worden deels doorgegeven aan de Atletiekunie, waar je automatisch lid van wordt. De gegevens van leden met een NTB-licentie worden doorgegeven aan de NTB. Door het formulier te verzenden verklaar je bekend te zijn met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Overzicht Veiligheidsadviezen van de vereniging. Lees hier een samenvatting van het overzicht veiligheidsadviezen.