Menu

Trainerscommissie

Trainerscommissie (‘commissie hardlopen volwassenen’)

V.l.n.r. Hein Dekker, Boudewijn ten Haken, Anique van der Meijden, Patrick Eysbach, Ruud van den Eshof, Joop Klein Haarhuis, Christl Foekema, Ruud van Basten.

Wat doen we

Deze commissie is er voor alle trainers die training geven aan volwassen lopers. Een belangrijke commissie, want met zo’n 50 trainers verzorgen wij vele trainingen voor alle trainingsgroepen van AVT. Bijna alle dagen van de week, in weer en wind, het hele jaar door.

De trainerscommissie zorgt ervoor dat trainers gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hardlooptraining te geven, en zorgt voor scholing en informatie-uitwisseling. En als een trainer geblesseerd raakt of met ander ‘lief en leed’ van doen heeft, zijn wij er ook weer voor onze trainers. De commissie wil dat de trainers, het hart van de vereniging, gepassioneerd en verantwoord al hun trainingen kunnen blijven geven. Een mooie taak voor een goed doel: mensen laten bewegen op een verantwoorde manier.

Deskundigheid

We vinden het belangrijk dat de trainingen kwalitatief goed door onze trainers worden begeleid. Daarom bieden we een voortdurende kwaliteitsimpuls aan alle trainers, door middel van een ‘train de trainer’ programma. Binnen de vereniging hebben we genoeg potentieel om trainers middels clinics, workshops en presentaties, nieuwe inzichten aan te bieden. Dat doen we minimaal drie maal per jaar. Daarnaast zorgen we ervoor dat nieuwe trainers worden opgeleid.

Trainingsroosters

We zorgen als commissie voor een continuïteit van alle trainingen, zowel in de winter als in de zomer. Voor deze beide seizoenen maken we een rooster met diverse trainingen voor alle niveaus. Belangrijk hierbij is dat er voldoende trainers zijn, zodat we altijd twee trainers hebben per niveaugroep.

Veiligheid

Met het oog op de veiligheid is het beleid van AV Triathlon en de commissie dat minimaal twee trainers beschikbaar moeten zijn voor de diverse trainingsgroepen en dat de groepsgrootte minimaal 10, maximaal 25 atleten bedraagt. Ook willen we als commissie dat er een homogeen prestatieniveau binnen de groepen is. De trainers houden dit in de gaten en stimuleren atleten te trainen op het niveau dat het beste bij hen past.

We dragen eraan bij dat onze trainers voorbereid zijn op een calamiteit, door het oefenen van situaties, het jaarlijks opfrissen van de reanimatiekennis, het verstrekken van een alu-deken en het hameren op een gevuld EHBO tasje. Alle trainers die een avondtraining verzorgen, ontvangen een reflecterend hesje met AVT-trainer erop.

Blessureherstel en -preventie

Voor lopers die een blessure hebben of herstellend zijn, zijn er blessure-hersteltrainingen op dinsdagavond en zaterdagochtend. Deze trainingen worden gegeven door Ton Duits, Adrie van Graafeijland en Ron Moeliker.

Samenstelling

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Hein Dekker
Vice-voorzitter Christl Foekema (PR)
Leden Patrick Eysbach (running bootcamp)
Boudewijn ten Haken (trimgroep, 5- en 10 km opbouw, niveau 1)
Joop Klein Haarhuis (baan)
Ruud van den Eshof (niveau 2, rooster)
Ruud van Basten (niveau 3, 4, 5)
Vertegenwoordiging bestuur Ruud van den Eshof
Notulist Anique van der Meijden

De commissie vergadert 6 x per jaar.

Overleg en contact

Tweemaal per jaar is er een vergadering voor alle trainers, in maart en oktober. Hierbij wordt onder meer het rooster voor het komende halfjaar vastgesteld. Tussendoor is er overleg binnen de niveaugroepen (0-1, 2, 3-4-5). Met een nieuwsbrief (Trainersmail) blijven trainers op de hoogte van specifieke trainerszaken.
E-mail adres trainerscommissie: trainerszaken@avtriathlon.nl

Aandachtspunten

We zetten ons als commissie in voor een continuering van alle trainingen voor alle niveaus. Daarnaast stimuleren we opbouwtrainingen voor een aantal loopevenementen of speciale afstanden als een 10 kilometer of trainen voor een marathon. En willen we nieuwe en andere trainingsvormen stimuleren, zoals bootcamp-trainingen, krachttraining voor lopers en speciale clinics. Ook het aantrekken van nieuwe leden door middel van een nieuwe trainings- en abonnementsvorm heeft onze aandacht.

Ook dit jaar zullen we doorgaan met het blijven werven van nieuwe trainers. Dat blijft een belangrijke taak voor de commissie. Gezien het verloop moeten we per jaar vier à vijf trainers opleiden om voor alle trainers groepen minimaal twee trainers te hebben en de uitstroom aan trainers te compenseren.

Daarnaast werken we aan de kwaliteit van onze trainers. Veel trainers binnen de vereniging hebben het looptrainer 2 niveau. We hebben echter de ambitie om ook de nodige trainers op looptrainer 3 niveau (of hoger) te hebben.