Menu

Website AV Triathlon

Onze website www.avtriathlon.nl bevat actuele berichten over alle belangrijke ontwikkelingen binnen de verenging en (achtergrond)informatie over de activiteiten van de vereniging, zowel voor leden als voor andere belangstellenden.


Nieuwsberichten

  • aankondigingen en verslagen van wedstrijden die door AV Triathlon worden/zijn georganiseerd;
  • verslagen van interessante en aansprekende prestaties van atleten en teams van AV Triathlon bij wedstrijden;
  • bijzondere gebeurtenissen binnen de vereniging.

Van ieder artikel staat een korte beschrijving op de homepage met een link naar het volledige artikel. Heb je nieuws, stuur dit dan aan de webredactie. Nieuwsberichten worden door de redactie voor plaatsing bewerkt en/of ingekort. 

Wanneer je een tekst voor een nieuwsbericht aanlevert, let dan op het volgende:

  • De tekst is beknopt en levendig geschreven.
  • Het bericht is actueel: heeft betrekking op een recente gebeurtenis of op een gebeurtenis die binnenkort plaatsvindt.
  • Maak bij wedstrijdverslagen een selectie van de belangrijkste gebeurtenissen en prestaties.
  • Een bericht bevat bij voorkeur één of meer foto’s. Liever een actiefoto dan bijvoorbeeld een statische podiumfoto.

De redactie van de Nieuwsbrief overlegt zo nodig over de manier waarop je bijdrage wordt gepresenteerd.

Informatiepagina’s
Deze pagina’s informeren leden en belangstellenden over praktische zaken binnen de vereniging. Je kunt hier o.a. informatie vinden over trainingen en cursussen.

Uitslagen
De webredactie publiceert de uitslagen van wedstrijden die AV Triathlon organiseert. De uitslagen van andere wedstrijden waaraan leden van de vereniging deelnemen worden gepubliceerd door de uitslagenredacteuren.

Foto’s en video’s
Op de website staan foto- en videoreportages over de activiteiten en gebeurtenissen in vereniging en over deelnemers van de vereniging aan wedstrijden. Bij de keuze uit het aangeboden materiaal voor opname in het archief houdt de redactie er rekening mee dat een te publiceren reportage een weloverwogen selectie bevat van foto’s van goede kwaliteit, zodat de foto’s ook voor een breder publiek en na verloop van tijd interessant zijn. Bij video-reportages wordt verwacht dat deze op een aantrekkelijke manier worden ge-edit.

Evenementen kalender
In de evenementen kalender staan wedstrijden en activiteiten die voor een breed publiek binnen de vereniging van belang kunnen zijn.


Webmaster
De webmaster verzorgt het technische beheer van de website. Voor technische vragen over de site stuur een mail naar webmaster@avtriathlon.nl