Menu

Samenvatting “Overzicht veiligheidsadviezen”

Het bestuur heeft juni 2014 het “Overzicht Veiligheidsadviezen” vastgesteld. Hier kun je een samenvatting van dit overzicht lezen met daarin de allerbelangrijkste aandachtspunten voor veilig en gezond trainen.

Veiligheid en gezondheid bij trainingen staat voorop

Hardlopen en wandelen kan bij AV Triathlon op verschillende niveau’s van sportieve prestatie en/of plezier. Het trainen bij AV Triathlon vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid. Daarom is het van belang dat bij elke training de veiligheid en gezondheid van deelnemers voldoende aandacht krijgen. Voor alle leden van AV Triathlon is daarom een “overzicht adviezen” opgesteld, gericht op het zoveel mogelijk veilig en gezond kunnen sporten tijdens trainingen. Het Overzicht geeft inzicht op welke wijze een deelnemer aan een training de veiligheid kan verhogen, voor zichzelf en de trainingsgroep.

Gedrag in een trainingsgroep

Een trainer en deelnemers hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid in een trainingsgroep. De trainer is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de deelnemers. Een deelnemer volgt de aanwijzingen van een trainer te allen tijde op. Als er op de openbare weg getraind wordt, is het van belang zich te houden aan de verkeersregels, rechts te lopen en elkaar te waarschuwen voor tegemoetkomende weggebruikers.

Medische adviezen

De gezondheid van een deelnemer is vanzelfsprekend van belang. Uitgangspunt is dat deelnemers medisch fit genoeg zijn voor deelname aan activiteiten van AV Triathlon. In dat licht verdient het aanbeveling om de drie jaar een sportkeuring te ondergaan. Om een verantwoorde begeleiding mogelijk te maken informeert een deelnemer de betreffende trainer dan ook over zijn medische achtergrond en aandoeningen, zoals astma en blessures. Een SOS-coin voor relevante medische informatie (en/of telefoonnummers in noodgevallen) wordt ook aanbevolen.

Incidenten tijdens een training

Tijdens een training kan een incident plaatsvinden. Dit kan een calamiteit zijn of een niet-spoedeisend ongeluk. Het verschil is dat bij een calamiteit, bijvoorbeeld een hartstilstand, onmiddellijk medische assistentie nodig is. Bel in ieder geval meteen 112 en volg de aanwijzingen op van de trainer die de coördinerende rol heeft tijdens een calamiteit. Naast calamiteiten kan ook een niet-spoedeisend ongeluk gebeuren tijdens een training, bijvoorbeeld een spierblessure. In het geval een deelnemer de training hierdoor niet kan voorzetten zal die deelnemer altijd onder begeleiding de training verlaten. Houd in beide gevallen ook in de gaten hoe de omstanders reageren en of zij ook ondersteuning nodig hebben.

Hardlopen tijdens de seizoenen

Goede kleding voor het hardlopen is van belang, ook om blessures te voorkomen. Tevens geldt dat bij (extreem) koud en warm weer extra voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Zo is het bij warm weer van belang genoeg en tijdig te drinken. Bij te extreme weersomstandigheden, zoals tropische hitte, gladheid, storm of onweer worden trainingen afgelast. Tijdens trainingen in het donker is het verplicht een reflecterend hesje en/of verlichting te dragen.

Slot

In het belang van de veiligheid dienen leden op de hoogte zijn van het complete Overzicht. Deze samenvatting is dan ook geen vervanging van het Overzicht. Het Overzicht is gepubliceerd op de website en tevens krijgen nieuwe leden deze samenvatting opgestuurd.

Amersfoort, 30 juni 2014.