Menu

Commissie Wedstrijdevenementen

De Commissie Wedstrijdevenementen coördineert en adviseert op het gebied van kennis, organisatie en opleiding voor sportevenementen van AV Triathlon (m.u.v. de baanatletiekwedstrijden). Daarnaast bewaakt de Commissie Wedstrijdevenementen de kwaliteit en uniformiteit van de evenementen. De Commissie Wedstrijdevenementen ontwikkelt beleid omtrent weg- en crossevenementen en is het contactorgaan tussen deze evenementen en het bestuur.
Om de kwaliteit en uniformiteit van de evenementen te stimuleren, zijn hieronder de belangrijkste documenten en links naar relevante sites weergegeven.
Voor vragen en/of suggesties kan contact opgenomen worden met de Commissie Wedstrijdevenementen.

Behandeling vergunningen

Door verwarring die is ontstaan bij diverse instanties over de behandeling van vergunningen die worden aangevraagd voor AV Triathlon-evenementen is, met instemming van het bestuur, besloten de ontvangst van de besluiten te centraliseren. De commissie die het evenement organiseert verzorgt zelf de aanvragen bij gemeente of overige instanties. De gemeente stuurt de besluiten centraal naar Peter Boers die de brieven met akkoord gaat doorsturen aan de commissie.
Het is aan te bevelen Peter Boers te informeren als de aanvraag wordt ingediend zodat hij de afhandeling kan volgen en de besluiten over de vergunningaanvraag aan de juiste persoon kan toezenden. De gemeente is van deze procedure op de hoogte.

Adresgegevens:
Peter Boers
Het Rode Hert 30
3824 CE Amersfoort
behandeling.vergunningen@avtriathlon.nl
033-4557098