Menu

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag en Vertrouwenscontactpersonen

Let op! Medio januari 2020 is de informatie over de vertrouwenscontactpersonen alleen nog te vinden op de site het Blauwe boekje via ‘Algemeen’, ‘Vertrouwenspersoon’ nadat er ingelogd is.

Bij AV Triathlon streven we naar een situatie waarbij we respectvol met elkaar omgaan. Dit houdt in: elkaars mening en prestaties respecteren, luisteren naar de ander en rekening houden met de gevoelens van anderen.
Respect betekent ook op zorgvuldige wijze omgaan met de ander, je onthouden van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of andere vormen van kwetsbare bejegening. Intimideren, vloeken en schelden wordt niet getolereerd.

Mocht je ondanks alle goede voornemens toch in een situatie zijn terechtgekomen waarbij (mogelijk) sprake is ongewenst gedrag neem dan gerust even contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen om het voorval te bespreken. Een vertrouwenscontactpersoon is iemand met wie je op een veilige en onafhankelijke manier klachten naar aanleiding van ongewenst gedrag kunt bespreken.
Indien gewenst geeft de vertrouwenscontactpersoon je een advies met betrekking tot het vervolgtraject.

De vertrouwenscontactpersonen bij AV Triathlon zijn: 

  • Rob Ruijs
  • Richarda Rozandal

Lees hier het volledige document ongewenst gedrag dat op 29 juni 2019 door de Algemene Ledenvergadering van AV Triathlon is aangenomen.