Menu

Brand- en Ontruimingsinstructie

Brand en ontruimingsinstructie Clubgebouw AV Triathlon
Barchmann Wuytierslaan 236, 3819 AC Amerfoort
revisie 04-10-2015 definitief

Begrippen
Kleine brand: brand die met eigen brandblusmiddelen kan worden geblust
Grote brand: brand die door de brandweer moet worden geblust (via alarmnummer 112)
Incident: incident dat met eigen mensen kan worden verholpen
Calamiteit: calamiteit waarvoor hulpdiensten moeten worden ingeschakeld (via alarmnummer 112)

Aanwezige brandbestijdingsmiddelen
• 1 brandblusapparaat achter de bar
• 1 branddeken in de keuken
• 3 brandslanghaspels in de entree, gang van de kleedruimtes en acher de kastdeur achter in het gangetje naar krachthonk en WC’s
• 3 ontruimingshandmelders in de entree, de gang van de kleedruimtes, en het gangetje naar krachthonk en WC’s

Locatie van de hoofdafsluiters
Gas: Achter het hek van de hockeyclub halverwege de toerit naar het clubgebouw in de linker donkergroene gasmeterkast. Het deurtje gaat open door het omhoog te tillen.
Elektra: In de meterkast in de multifunctionele ruimte (krachthonk).
Water: In de kast achter in het gangetje naar krachthonk en WC’s.

Kleine brand of incident
• Iedereen die een kleine brand waarneemt, blust deze met één van de brandblusmiddelen (zie boven).
• Meld de brand of het incident aan een vaste kantinemedewerker, trainer of bestuurslid.
• De vaste kantinemedewerker, trainer of het bestuurslid heeft vanaf dat moment de regie en neemt passende maatregelen.

Grote brand of calamiteit
• Iedereen die een grote brand of calamiteit waarneemt:
o drukt een ontruimingshandmelder in. Het slow-whoop ontruimingssignaal gaat af.
o belt het alarmnummer 112 en meldt:
o naam van de melder
o naam en adres van het clubgebouw
o aard van het incident en eventuele bijzonderheden
o eventuele slachtoffers zijn, waar en hoeveel.
o meldt brand of calamiteit aan een vaste kantinemedewerker, trainer of bestuurslid.
• De vaste kantinemedewerker, trainer of bestuurslid heeft vanaf dat moment de regie.
o Hij controleert of 112 is gebeld.
o Sluit zo mogelijk elektra en gas af.
• Alle aanwezigen ontruimen onmiddellijk het gebouw en gaan naar de verzamelplaats op het grasveld voor het gebouw.
• De vaste kantinemedewerkers, trainers en aanwezige bestuursleden zorgen voor volledige ontruiming en controleren alle ruimtes (inclusief WC’s).
• De trainers
o houden appèl van hun groep.
o checken of ze iemand missen (die nog niet naar huis is).
o melden een mogelijke vermissing aan een vaste kantinemedewerker of bestuurslid.
• De vaste kantinemedewerker, trainer of bestuurslid neemt passende maatregelen.
• De brandweer en/of hulpdienst arriveert:
o zij nemen de regie over.
o zij bepalen wanneer de ontruiming wordt beëindigd en of het clubgebouw weer kan worden betreden.
• De aanwezigen mogen de verzameplaats pas na toestemming verlaten.

Plattegrond van het clubgebouw voor een afdrukbaar exemplaar versie klik hier >>

Plattegrond Clubgebouw