Menu

Cursus Start Running

Driemaal per jaar starten we met een nieuwe cursus recreatief hardlopen.

De eerstvolgende cursus Start Running  in 2020 start op:

 • zaterdag 5 sepember 2020

De cursus hardlopen bestaat uit 12 lessen en de kosten bedragen voor niet-leden 45 euro. De cursus start op zaterdag om 9.00 uur bij het clubhuis van AV Triathlon in het bosgebied Birkhoven. Het clubhuis van AV Triathlon ligt vanaf de parkeerplaats rechts naast het bosbad aan de Barchman Wuytierslaan. Wij adviseren je sportieve kleding en schoeisel aan te trekken. Je kunt je ter plaatse aanmelden.

Kijk hier voor meest gestelde vragen.

Opzet cursus Start Running

Uitgangspunt bij het opzetten van de Cursus Start Running is dat de deelnemers geen loopervaring hebben, we beginnen dus bij een ‘nulpunt’.

Doelen zijn

 • de deelnemers plezier laten krijgen in bewegen met enige nadruk op ‘lopen’.
 • een vanzelfsprekend verband leren leggen tussen lopen en ‘lichaamsonderhoud’.
 • het verbeteren van de conditie.
 • na 12 weken in staat zijn een Coopertest af te leggen.
 • informatie verschaffen over de mogelijkheden die de AV Triathlon op diverse niveaus biedt aan mensen die wensen te gaan lopen.

Middelen

 • ontspannen, met oog voor een gezellige sfeer, bezig zijn met een wekelijks terugkerende training.
 • uitleg en toelichting.
 • warming up met een gestaag groeiend aanbod aan rekkings- en/of lenigheidsoefeninigen.
 • de kerntraining, die altijd loop-gericht is.
 • uitlopen, cooling-down.
 • het stellen van vragen stimuleren en deze naar vermogen beantwoorden.
 • een taakverdeling tussen de trainers, die het mogelijk maakt dat de één de training verzorgt en de
  ander individuele ondersteuning biedt bij het uitvoeren van de trainingsonderdelen.
 • medische informatie op een apart te beleggen avond door – en in overleg met – de medische commissie.

De opbouw

Algemeen
Vanaf de eerste les proberen we iets aan warming up te doen en bieden we een aantal rekkings- en lenigheidsoefeningen aan. We herhalen steeds weer dat deze oefeningen van belang zijn voor de blessurepreventie en blijven uitleg geven over het specifieke nut van de verschillende oefeningen. We proberen waar mogelijk van ‘boven’ naar ‘beneden’ of andersom te werken, met als oogmerk daarmee iets vanzelfsprekends aan te reiken voor ’t geval de deelnemers ook op eigen houtje gaan trainen. In de loop van de cursus introduceren we een aantal loopscholingsonderdelen.

Lessen 1 tot en met 5
Te beginnen met les 1 (een piramide van 15 tot 60 seconden hardlopen met steeds even veel herstel als de duur van de inspanning) wordt het lopen uitgebreid tot een piramide waarin de langste looptijd 2 1/2 minuut duurt met een herstelperiode van niet meer dan 30 seconden.

Les 6
Een ‘halve Coopertest‘.

Lessen 7 tot en met 11
Hierin bieden we een aantal verschillende trainingsvormen aan. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld:

 • Fartlek-training
 • Heuveltraining
 • Tempotraining in piramidevorm (200/300/400/300/200 meter)
 • Circuittraining met loopscholingsonderdelen
 • Combinatie lange duurloop/fietsen
 • Mul zand
 • Hartfrequentietraining

Les 12
De afsluitende, hele Coopertest.

Na deze cyclus proberen we te adviseren bij de inpassing in de bestaande trainingsgroepen, voor zover de deelne(e)m(st)ers besluiten lid van de club te worden. In de praktijk adviseren we dan een aantal groepen te ‘proberen’.

Meest gestelde vragen vind je hier

Voor inlichtingen kunt je contact opnemen met Leo van Kuijk: tel. 033-480 26 53

Naar het persoonlijke verhaal van Toon van Mil

 

Klaar met Start Running? Sluit je dan aan bij Stay Fit.