Menu

Statuten

AV Triathlon is een sportvereniging. Dat betekent dat we statuten hebben. De statuten van een vereniging moeten bij de notaris worden vastgelegd. In deze statuten staat precies beschreven wat het doel van de vereniging is, wat de verplichtingen voor de leden zijn (bijvoorbeeld het betalen van de jaarlijkse contributie), hoe het bestuur wordt gekozen, waar het vermogen van vereniging blijft als de vereniging wordt opgeheven, en ga zo maar door.

Er is ook een huishoudelijk reglement:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AVT 2021