Menu

Lid worden

Kan via het inschrijfformulier nieuw lid >>


Toelichting bij het inschrijfformulier

Activiteit / Soorten lidmaatschap

Onder ‘Activiteit’ staan enkele keuzemogelijkheden met betrekking tot het soort lidmaatschap. Een toelichting hierbij:

  • AVT: Ieder lid van AV Triathlon is ook lid van de Atletiekunie. Hierbij zijn de volgende mogelijkheden: Wedstrijdlid: Met een wedstrijdlicentie kun de deelnemen aan officiële wedstrijden (baan en weg). Voor jeugdleden van AV Triathlon is een wedstrijdlicentie verplicht. Recreant: Voor leden die niet aan officiële wedstrijden deelnemen. Overig: Deze categorie is uitsluitend voor juryleden en trainers die zelf niet actief sporten bij de vereniging.
  • NTB: Naast het lidmaatschap van de Atletiekunie kun je lid worden van de Nederlandse Triathlonbond (NTB). Ieder lid van de NTB heeft een basislicentie. Daarnaast is er de atletenlicentie, voor triatleten die regelmatig aan wedstrijden meedoen. De atletenlicentie is alleen mogelijk in combinatie met een basislicentie. Meer informatie.
  • Wandelaar: Je kunt via de vereniging lid worden van de Nederlandse Wandelsport Bond (NW) Meer informatie

E-mailadres
Met het e-mailadres dat je opgeeft krijg je online toegang tot het Blauwe boekje en je eigen gegevens in de ledenadminstratie.
Daarom verzoeken wij je om een uniek e-mailadres op te geven, één die niet door een ander gezinslid in gebruik is.

Automatische incasso
Automatische incasso van de contributie en de overige kosten (entreegeld, licenties en/of wedstrijdgeld) is verplicht.
Van nieuwe leden wordt de contributie geïncasseerd vanaf de startmaand tot het einde van het jaar.
De incasso vindt, afhankelijk van de gekozen optie, plaats volgens onderstaand schema:

eerste week van: jan. apr. juli okt.
contributie per jaar X
contributie per half jaar X X
contributie per kwartaal (niet meer mogelijk voor nieuwe leden) X X X X
wedstrijdgeld jeugd X
licenties Atletiekunie/NTB X


Vrijwilligerswerk
Om de vereniging soepel te laten functioneren hebben wij veel vrijwilligers nodig. Van alle leden wordt verwacht dat zij daarin een bijdrage leveren. Met de aanmelding verklaar je je bereid vrijwilligerstaken naar vermogen op je te nemen. Bekijk het actuele overzicht van vacatures.

Medische checklist
Een goede gezondheid is een voorwaarde om zonder risico’s deel te nemen aan de trainingen en/of wedstrijden van AV Triathlon. Om te bepalen of je een risico loopt is een medische checklist opgesteld. D.m.v. het invullen van deze vragenlijst kun je voor jezelf nagaan of het eerst verstandig is een sportmedisch onderzoek te laten verrichten.

Tenslotte
De verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een digitaal gegevensbestand en worden deels doorgegeven aan de Atletiekunie, waar je automatisch lid van wordt. De gegevens van leden met een NTB-licentie worden doorgegeven aan de NTB. Door het formulier te verzenden verklaar je bekend te zijn met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Overzicht Veiligheidsadviezen van de vereniging. Lees hier een samenvatting van het overzicht veiligheidsadviezen.