Menu

Contributie

Wanneer je lid wordt van de vereniging  of je lidmaatschap reactiveert, betaal je eenmalig een entreegeld van € 15,-.

Betalen per kwartaal is vanaf 2019 niet meer mogelijk voor nieuwe leden. Nieuwe leden betalen per half jaar of per jaar.

De contributies, licenties en andere kosten zijn in 2022 als volgt:

Contributie Betaling per keer Bedrag op jaarbasis
Betaling per jaar vooraf
€ 147,00
€ 147,00
Betaling per half jaar vooraf
€  74,50
€  149,00
Betaling per kwartaal vooraf (Niet meer mogelijk voor nieuwe leden)
€  38,50
€ 154,00
Bijdrage Atletiekunie voor alle leden per jaar vooraf
€  21,-
€ 21,-
Wedstrijdlicenties Atletiekunie
Pupillen (verplicht)
€ 8,80
Junioren (verplicht)
€ 15,65
Senioren en Masters (optioneel)
€ 25,05
SGWB
Lidmaatschap Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB)
€ 4,50
Licenties Nederlandse Triatlon Bond (NTB)
NTB Basislicentie
€ 41,75
Contributie NTB voor jeugdleden t/m 19 jaar
(geen atletenlicentie nodig)
€ 29,75
Korting voor elk volgend NTB lid op één adres
€ 8,50
Diversen
Entreegeld bij start lidmaatschap en reactivering lidmaatschap
€ 15,00
Wedstrijdgeld jeugd (verplicht voor jeugd t/m 18 jaar)
€ 15,00
Zwemmen (betaling per halfjaar: 2 x € 105,00)
€ 210,00

(bedragen per jaar, tenzij anders vermeld)