Menu

Contributie

 

Wanneer je lid wordt van de vereniging  of je lidmaatschap reactiveert, betaal je eenmalig een entreegeld van € 15,-.

De contributies, licenties en andere kosten zijn in 2018 als volgt:

Contributie Betaling per keer Bedrag op jaarbasis
Betaling per jaar vooraf
€ 133,00
€ 133,00
Betaling per half jaar vooraf
€  67,50
€ 135,00
Betaling per kwartaal vooraf
€  34,25
€ 137,00
Bijdrage Atletiekunie voor alle leden per jaar vooraf
€  17,00
€ 17,00
Wedstrijdlicenties Atletiekunie
Pupillen (verplicht)
€ 8,05
Junioren (verplicht)
€ 14,30
Senioren en Masters (optioneel)
€ 22,85
SGWB
Lidmaatschap Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB)
€ 4,00
Licenties Nederlandse Triatlon Bond (NTB)
NTB Basislicentie
€ 35,00
NTB Basis + Atletenlicentie
€ 60,00
Contributie NTB voor jeugdleden t/m 19 jaar
(geen atletenlicentie nodig)
€ 25,00
Korting voor elk volgend NTB lid op één adres
€ 8,00
Diversen
Entreegeld bij start lidmaatschap en reactivering lidmaatschap
€ 15,00
Wedstrijdgeld jeugd (verplicht voor jeugd t/m 18 jaar)
€ 15,00
Zwemmen (betaling per halfjaar: 2 x € 96,00)
€ 192,00

(bedragen per jaar, tenzij anders vermeld)