Menu

Contributie

 

Wanneer je lid wordt van de vereniging  of je lidmaatschap reactiveert, betaal je eenmalig een entreegeld van € 15,-.

De contributies, licenties en andere kosten zijn in 2019 als volgt:

Contributie Betaling per keer Bedrag op jaarbasis
Betaling per jaar vooraf
€ 139,80
€ 139,80
Betaling per half jaar vooraf
€  70,90
€  141,80
Betaling per kwartaal vooraf
€  35,95
€ 143,90
Bijdrage Atletiekunie voor alle leden per jaar vooraf
€  17,20
€ 17,20
Wedstrijdlicenties Atletiekunie
Pupillen (verplicht)
€ 8,15
Junioren (verplicht)
€ 14,50
Senioren en Masters (optioneel)
€ 23,20
SGWB
Lidmaatschap Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB)
€ 4,50
Licenties Nederlandse Triatlon Bond (NTB)
NTB Basislicentie
€ 36,00
NTB Basis + Atletenlicentie
€ 62,00
Contributie NTB voor jeugdleden t/m 19 jaar
(geen atletenlicentie nodig)
€ 26,00
Korting voor elk volgend NTB lid op één adres
€ 8,00
Diversen
Entreegeld bij start lidmaatschap en reactivering lidmaatschap
€ 15,00
Wedstrijdgeld jeugd (verplicht voor jeugd t/m 18 jaar)
€ 15,00
Zwemmen (betaling per halfjaar: 2 x € 96,00)
€ 192,00

(bedragen per jaar, tenzij anders vermeld)