Menu

Aanmelden jeugd

Wat leuk dat je je wilt inschrijven voor atletiek!

Voor jeugdatletiek bestaat zoveel belangstelling, dat wij een wachtlijst hanteren. De meeste pupillengroepen, die max. uit 22 kinderen bestaan, zijn maximaal bezet.

Voor junioren is er wel plaats bij looptrainingen, maar de mogelijkheden bij de andere atletiekonderdelen zijn beperkt. Ook bij de Frame Running is geen wachtlijst.

Hoe werkt de wachtlijst?

  • De ledenadministratie plaatst aangemelde kinderen op volgorde van aanmelding op de wachtlijst.
  • Aanmelden van een kind kan pas vanaf de leeftijd van 6 jaar.
  • Als een kind familieleden heeft die minstens een jaar lid zijn van AV Triathlon dan heeft het voorrang.
    • Een kind dat drie maanden op de wachtlijst staat kan niet worden “ingehaald” door kinderen met voorrang.
  • Bij plaatsing wordt rekening gehouden met een gelijke verhouding jongens en meisjes per categorie om de samenstelling van de competitieploegen zo goed mogelijk te waarborgen.

Kinderen die aan de beurt zijn mogen eerst proeftrainen. Als de ouders uiteindelijk besluiten om het kind als lid aan te melden, dan moet het inschrijfformulier op deze website worden ingevuld.

Voor meer informatie en plaatsing op de wachtlijst kun je mailen naar Miriam Kleverwal, jeugdwachtlijst@avtriathlon.nl.

Inschrijfformulier

Lid worden van AV Triathlon? Klik dan hier. Als je recht hebt op toepassing van de voorrangsregel wil je dit dan aangeven op het formulier bij “Opmerkingen”?

Kosten

De kosten van het lidmaatschap voor de jeugd bestaan uit:

  1. contributie
  2. wedstrijdgeld
  3. een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie

Verdere informatie over de kosten van het lidmaatschap vind je hier.