Menu

Veiligheid

helm verplicht- (c) Robert Niedrig

helm verplicht- (c) Robert Niedrig

We doen er alles aan om veilig en sociaal te fietsen. Voor onszelf en voor mede weg- en bosgebruikers. In de scholingen die onze trainers en voorrijders volgen is veiligheid en gedrag een belangrijk element. Om met onze fietsactiviteiten mee te mogen doen verwachten we dat je voldoet aan:

 • aanleveren basisgegevens
 • verplichte materialen meenemen
 • voor wielrennen: kennis van speciale regels veilig en sociaal fietsen

Wegkapiteins

Een deel van onze trainers en voorrijders heeft de opleiding Wegkapitein gevolgd. Deze opleiding is gericht op veilig en sociaal fietsen. Wegkapiteins fietsen mee in onze groepen op maandag- en woensdagavond. Zij coachen de groep waar nodig en geven deelnemers individuele aanwijzingen. Wegkapiteins zijn geen trainers maar ondersteunen hen bij het veilig en sociaal fietsen. Trainers/voorrijders hebben de leiding in de groepen.

Helm

Het dragen van een helm is bij al onze wielren- en mountainbike trainingen en activiteiten verplicht. Een bril en handschoenen raden we aan.
Helaas kunnen we ongelukken niet uitsluiten. Deelnemen vindt altijd plaats op eigen risico.

Gladheid

Bij veel regen of gladheid gaan de trainingen/events niet door! We annuleren trainingen/events zoveel mogelijk via de verschillende app groepen uiterlijk een uur voor de aanvangstijd.

Uitzondering is de triatlongroep op maandagavond. De trainers past de training aan aan de omstandigheden. De training van deze groep gaat altijd door.

Aanleveren basisgegevens

Voorwaarde om te mogen deelnemen aan onze fietsactiviteiten is het aanleveren van  basisgegevens hebben, zodat we adequaat kunnen handelen. Je bent verplicht aan te leveren:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Je eigen mobiele nummer
 • Naam contactpersoon met telefoonnummer(s) (mobiel en/of vast)
 • En bij voorkeur ook: naam en polisnummer ziektekostenverzekering

Deze basisgegevens kun je doorgeven aan de trainer voordat je aan onze activiteiten mee gaat doen. Dit geldt ook mensen die overwegen lid te worden en kennis willen maken met onze activiteiten. Voorafgaand aan onze trainingen/activiteiten zullen de trainers incidenteel de gegevens checken.

20150321_154950

reserveband altijd mee!

Wat neem je minimaal mee?

We verwachten van alle deelnemers aan onze fietsactiviteiten dat zij minimaal bij zich hebben:

 • een reserve binnenband
 • een fietspompje
 • in zadel/stuurtasje basisgegevens zoals hierboven vermeld
 • alleen voor maandag- en woensdagavond wielrennen: verlichting
 • alleen voor mountainbiken: een geldig MTB-vignet Utrechtse heuvelrug (alle niveaus) en een geldig MTB vignet Den Treek (niveau 2 en 3).

Speciale regels AVT wielrennen

Onze regels voor het veilig en sociaal wielrennen staan overzichtelijk bij elkaar in een document. We verwachten dat iedereen die met ons mee fietst kennis neemt van deze regels en hiernaar handelt. We helpen elkaar bij het juist omgaan met de regels. Download onze Regels wielrennen AVT 2018 en neem ze goed door.

Clubkleding

Voor wielrenners is clubkleding beschikbaar. Door het dragen van dezelfde clubkleding worden we als groep herkenbaarder. Dit draagt bij aan onze uitstraling en aan onze zichtbaarheid. Vooralsnog stellen we het aanschaffen en dragen van clubkleding niet verplicht. Jaarlijks is er een aantal bestelmomenten. Via de coördinator wielrennen ontvang je hierover bericht.