Menu

Overeenkomst gebruik badwater

Om mee te mogen doen aan onze zwemactiviteiten moet je uiteraard lid zijn van AV Triathlon.

Deelnemen aan onze zwemtrainingen in het Sportfondsenbad brengt extra kosten met zich mee. Je dient hiertoe een “Overeenkomst gebruik badwater” aan te gaan met AV Triathlon. De kosten van deelname aan de trainingen in het zwembad komen dus bovenop de kosten van het lidmaatschap van AV Triathlon. De zwemovereenkomst geeft recht op 2x per week zwemtraining. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar 1 of 2 keer per week trainen. De overeenkomst gaat in per eerste datum van een nieuwe maand. Pas na het ingaan van de overeenkomst heb je het recht om deel te nemen aan de trainingen in het zwembad.

De kosten van het abonnement worden halfjaarlijks via automatische incasso van je rekening afgeschreven. De kosten bedragen € 96,- per half jaar (= € 16,- per maand, prijspeil 2017).

De doorlooptijd van de overeenkomst is minimaal een half jaar. De abonnementen kunnen pas na de looptijd van een half jaar worden opgezegd. Verlenging van contracten vindt stilzwijgend plaats. Opzegging van de overeenkomst kan per de eerste dag van een nieuwe maand, je opzegging moet minimaal een maand tevoren binnen zijn.

Je kunt de overeenkomst gebruik badwater 2017 hier downloaden en invullen.

Deelname aan onze open water trainingen brengt geen extra kosten met zich mee.