Menu

Procedure calamiteiten bij trainingen

Adres clubhuis: Barchmann Wuytierslaan 236, 3819 AC Amerfoort, tel. 033-465 18 71

Begrippen

Calamiteit:   ongeval, hartstilstand, onweer, etc. die om acuut ingrijpen vraagt

Doelgroep

Trainers en kantinemedewerkers

Middelen

De trainer heeft een opgeladen mobiel en een compleet EHBO-heuptasje bij zich (zie verder op deze pagina).

De trainer heeft het telefoonnummer van het clubhuis (033-465 18 71) in zijn mobiel opgeslagen.

Procedure

Ongeval/reanimatie, waarbij direct medische hulp gewenst is

 1. De trainer heeft de leiding bij een calamiteit.
 2. De trainer laat bij spoedeisende hulp (reanimatie/ernstig ongeval) bellen met 112 (vraagt om motorambulance) en het clubhuis (tel. 033-465 18 71) en vraagt zo nodig om een AED te laten brengen. Hij moet kunnen uitleggen waar hij zich bevindt
 3. De trainer wijst zo nodig mensen aan voor een ‘lint’ naar de (openbare) weg of fietspad.
 4. De trainer start (indien van toepassing) reanimatie totdat de ambulance is gearriveerd.

Onweer of heel slecht weer

De trainers schatten vooraf of noodweer verwacht wordt en nemen gezamenlijk de beslissing over het al of niet doorgaan van de trainingen (bij ijzel of ernstige gladheid is er geen training).

Elke trainer communiceert het niet doorgaan naar zijn eigen groep.

Groepen die toch gaan lopen doen dat voor eigen risico.

Richtlijnen bij onweer

 1. Donder minder dan 10 tellen na flits: naar veilige plek (clubhuis) of dekking zoeken.
 2. Bos is veiliger dan open veld, zoek een lage plek met lage bomen
 3. Blijf uit de buurt van hoge (alleenstaande) bomen, lantaarnpalen, hekwerken. Ook een hoog gebouw of een carport/bushokje is geen veilige plek.
 4. Open veld/weg: naar veilige plek (clubhuis) en als dat niet mogelijk is, zo klein mogelijk maken, niet bij elkaar blijven, maar verspreiden en gehurkt zitten met minimaal 3 meter afstand van elkaar.
 5. Fietstrainingen: van de fiets afstappen en een schuilplaats zoeken
 6. Zwemtrainingen: direct uit het water gaan en een schuilplaats zoeken

Reanimatie protocol

N.a.v. overleg met de medische commissie en aangepast op 31 oktober 2015 en november 2023.

Dit protocol moet elke trainer kennen. Belangrijk om te weten is dat de (leden van de) barcommissie ook een ‘AED procedure voor barmedewerkers’ hebben dat aansluit op dit plan.

 1. Zorg ervoor dat het nummer van het clubhuis op een makkelijk op te zoeken plek in je telefoon staat onder AV Triathlon Clubhuis, telefoon 033-4651871. Vraag ook groepsleden die telefoon bij zich dragen tijdens de training dit nummer in hun telefoon te zetten.
 2. Informeer regelmatig in je groep wie er kan reanimeren. Als trainer kun je je dan volledig richten op de organisatie (bellen, lint vormen enz.)
 3. Als je 112 belt, blijf je aan de telefoon tot de ambulance komt. Je wordt door de reanimatieprocedure geloodst.
 4. Vraag bij het bellen van 112 om een (motor)ambulance en meld altijd dat het om een reanimatie gaat.
 5. De keten van lopers wordt gevormd tot de weg waarover de (motor)ambulance komt aanrijden en blijft staan tot de ambulance is gearriveerd.
 6. De samenwerking met de barmedewerkers zoals hierboven beschreven is alleen van toepassing tijdens de trainingen op zaterdag, wanneer vaste bardienstmedewerkers aanwezig zijn.
 7. Er zijn op veel plaatsen AED’s beschikbaar. Als 112 gebeld is wordt HartslagNu automatisch geactiveerd en krijgen burgerhulpverleners de opdracht om te komen reanimeren en/of de dichtstbijzijnde AED te komen brengen.
 8. Oefen met je loopgroep deze calamiteit incl. het bellen met de barmedewerker 1x per jaar. De barmedewerker komt met de eigen fiets, omdat het vervelend zou zijn als AED de fiets weg is voor een oefening terwijl er een echte calamiteit plaats zou vinden. De AED wordt niet meegenomen.
 9. Tijdens de reanimatietraining, die jaarlijks plaats vindt, zal bovenstaande ook een onderdeel vormen.

Kantinemedewerkers

De kantinemedewerkers spreken per keer af wie telefoondienst heeft en dus de telefoon opneemt.

De kantinemedewerker is een belangrijke schakel bij uitvoeren van een levensreddende reanimatie met behulp van een AED. In de hal van het clubhuis boven de fiets is een AED aanwezig.

De kantinemedewerker beantwoordt de telefoon en neemt de noodzakelijke acties (bv met de fiets de AED naar de betreffende trainer brengen of ambulance opvangen)

 

Minimum Inhoud EHBO tasje

 • aluminium reddingsdeken
 • beademingsmasker (Kiss of life)
 • driekante doek (mitella)
 • pleisters
 • reanimatie-instructie
 • snelverband (12 x 12 cm)
 • veiligheidsspelden

Verder

 • telefoon
 • water om te spoelen (bidon)

Plattegrond van het clubgebouw voor een afdrukbaar exemplaar versie klik hier >>

Plattegrond Clubgebouw