De contributie voor AV Triathlon gaat komend jaar met acht euro omhoog. Het lidmaatschap voor 2024 komt daarmee op 155 euro.

AV Triathlon blijft daarmee de goedkoopste atletiekvereniging uit de regio. Atletiekverenigingen uit de directe omgeving, zoals Altis, AV Pijnenburg uit Soest, de Baarnse Atletiek Vereniging (BAV) en de Gooise Atletiek Club (GAC) uit Hilversum zijn duurder.

Dit bleek tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van AV Triathlon van afgelopen zaterdag. Ruim zestig leden stemden unaniem in met het voorstel tot de lichte stijging van de contributie.

De nieuwe penningmeester Hans Zuilhof sluit niet uit dat het lidmaatschap in de jaren daarna duurder wordt. ,,We gaan nadrukkelijker de prijsindexatie volgen. Als de prijzen vijf procent stijgen, dan zal de contributie ook met vijf procent omhoog gaan. Allerlei diensten, zoals schoonmaak en onderhoud, worden dan namelijk ook duurder.”

Grote vereniging 

Voorzitter Luuk Hazenberg benadrukte dat de vereniging wil voorkomen dat het ledenaantal daalt. AV Triathlon heeft nu zo’n 980 betalende leden. ,,AV Triathlon gebruikt allerlei noodzakelijke faciliteiten, zoals de atletiekbaan en de kantine. Voor het gebruik daarvan zijn we afhankelijk van de gemeente Amersfoort en van andere partijen. Als we onze stem willen laten horen, is het belangrijk dat we een grote vereniging zijn.”

Het speciale lustrumlogo met het cijfer 40.

Lustrum

Op de ALV stond het bestuur uitgebreid stil bij het komende lustrumjaar. In 2024 bestaat AV Triathlon 40 jaar. ’40 Jaar AV Triathlon is 1 jaar lang feest’, luidt het motto voor het komende jaar. Voor het feestjaar heeft erelid en atletiektrainer Hein Dekker met anderen een speciaal lustrumlogo bedacht. Dat logo wordt een beeldmerk dat in een T-shirt, poster, banner, vlaggetje, startnummer en zelfs in sleutelhangers is terug te vinden.

Petra Donders

In het bestuur is er verder een wisseling van de wacht. Twee bestuursleden Marjan Snijer en Mark Wossink treden tussentijds terug. Petra Donders, al jarenlang betrokken lid van AV Triathlon, neemt (tijdelijk) de pr en de communicatie van Marjan Snijer over.

Nieuwe penningmeester

Een paar andere portefeuilles binnen het bestuur worden herschikt: Hans Zuilhof wordt de nieuwe penningmeester, voorzitter Luuk Hazenberg neemt de taak van sponsoring erbij en bestuurslid Paul Fuchs wordt ook verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen.

Tot slot is vermeldenswaardig dat José Romgens na twintig jaar stopt bij de ledenadministratie. Zij kreeg daarvoor namens het bestuur het zogeheten Blauwe Vlaggetje als teken van grote verdienste voor de vereniging. Carlijn de Wit neemt haar taak over.