Op de ALV van 1 december kwamen de nieuwe statuten van AV Triathlon aan de orde. De statutenwijziging is nodig vanwege de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die op 1 juli van kracht werd. Voor het goedkeuren van een statutenwijziging is echter 2/3 van de leden nodig, dus ruim 600 mensen. Dat aantal hebben we op 1 december bij lange na niet gehaald. In zo’n situatie is het voorschrift dat er een extra ALV wordt uitgeschreven. Als van de aanwezigen dan tweederde instemt met de statutenwijziging, dan is dat rechtsgeldig. Op woensdag 15 december was deze extra ALV en is de statutenwijziging alsnog goedgekeurd.

Wil je weten wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe statuten?  Verschillen huidige statuten en huishoudelijk reglement t.b.v. ALV en Akte van statutenwijziging Atletiekvereniging Triathlon 2021-10-20_09 49