AV Triathlon worstelt met het steeds groter wordende tekort aan vrijwilligers, die zich willen inzetten voor de club. Gevolg is dat het lastiger wordt om de vereniging draaiende te houden.

Aftredend voorzitter Thomas Plochg zei op de ledenvergadering afgelopen zaterdag, dat ‘de basis van AV Triathlon – een vereniging van en voor vrijwilligers – niet op orde is’. ,,Het is een uitdaging voor het nieuwe bestuur om het fundament van AV Triathlon weer op orde te brengen. Dat kunnen we alleen samen. De spiraal moet omhoog,” aldus Plochg die al eerder zijn zorgen had geuit.

Het inslaan van de weg omhoog zal niet zo eenvoudig zijn, want, zoals onlangs bleek uit onderzoek, talloze sportverenigingen kampen met vergelijkbare problemen, waaronder het werven van vrijwilligers. Veel amateurclubs vrezen zelfs voor hun toekomst.

Taakplicht

Aan een ‘taakplicht’, waarbij leden de plicht krijgen een functie of taak te vervullen, die bij sommige sportverenigingen aan leden wordt opgelegd, denkt het bestuur van AV Triathlon vooralsnog niet. Wel wordt er een dringend appèl gedaan op ouders van sportende pupillen om mee te helpen bij de voorbereiding van de trainingen. Teveel komt nu op de schouders van de trainers terecht, zo lichtte bestuurslid Bart Götte toe.

Vertrekkend voorzitter Thomas Plochg feliciteert de nieuwe voorzitter Luuk Hazenberg (rechts)Thomas

Vier leden van het negenkoppige bestuur werden zaterdag vervangen. Behalve voorzitter Thomas Plochg, traden Suzan Hagevoort, Jeroen Bach en Christl Foekema af. Nieuw benoemd zijn: voorzitter Luuk Hazenberg, Marjan Snijer, Paul Fuchs en Luuc Rutgers.

ClubApp

AV Triathlon gaat in de komende periode een clubapp lanceren, waarin alle roosters, trainingen, overige activiteiten en informatie van de vereniging zijn ondergebracht. De zogeheten ClubApp, die via de Play Store en de App Store is te downloaden, is multifunctioneel, en kan in de plaats komen van de vele WhatsAppgroepen, waarmee nu per loop-, fiets- en zwemgroep gecommuniceerd wordt. Sociale media, de website en de nieuwsbrief blijven daarnaast gewoon bestaan.

Veel sportverenigingen gebruiken deze app al, ontwikkeld door AllUnited. Voordeel is dat bestuurlijke taken zoals ledenadminstratie en boekhouding eenvoudiger worden. ,,Als trainingen door onverwacht noodweer niet kunnen doorgaan, kan een pushbericht straks iedereen bereiken,” vertelde het nieuwe bestuurslid Marjan Snijer, die zich heeft beziggehouden met de voorbereiding. Alle leden van AV Triathlon krijgen, te zijner tijd, per groep een mailtje, wanneer zij zich kunnen aanmelden voor de gebruiksvriendelijke en gratis ClubApp.

Vertrekkend penningmeester Jeroen Bach

Financieel gezonde club

Financieel staat AV Triathlon er goed voor. Aftredend penningmeester Jeroen Bach zei dat de bankrekening van AV Triathlon vol is, en dat de club openstaat voor goede ideeën en plannen voor innovatie. Er is geld beschikbaar om het clubgebouw te renoveren. Wel zijn de energiekosten verdrievoudigd: van 6.000 euro naar 18.000 euro in het afgelopen jaar, als gevolg van de fors gestegen energieprijzen. ,,Maar op een begroting van 170.000 euro valt dit reuze mee,” aldus Bach.

Het ledenaantal van AV Triathlon blijft gestaag dalen. Eind vorig jaar telde de club 951 leden, een daling van drie procent in vergelijking met een jaar eerder. In 2019 telde de vereniging nog 1022 leden en in 2016 zelfs 1071. ,,Vooral vrouwen laten ons in de steek,” constateerde Bach. ,,Zij zijn na corona niet teruggekomen. Ook hardnekkige blessures, kiezen voor een andere sport – met name bij de jeugd -, verhuizing of geen tijd meer hebben voor de sport, zijn redenen om het lidmaatschap op te zeggen.