De gemeente Amersfoort is van plan om de fietspaden aan de Barchman Wuytierslaan, die naar de atletiekvereniging AV Triathlon en de hockeyvelden leiden in bos Birkhoven, veiliger te maken door ze te verbreden.

Ook moet de drukke en onoverzichtelijke kruising bij Sportpark Bokkeduinen aan de Soesterweg, de BW-laan en het parkeerterrein van de hockeyvelden een voorrangsplein worden.

Gedacht wordt aan het verbreden van de twee fietspaden aan weerszijden van de weg, als ook de voetpaden. Het gaat om het deel van de BW-laan (N221) vanaf de kruising Amsterdamseweg/Birkstraat tot aan het dierenpark bij de kabouterhut.

Faunatunnels

Een gevolg van de verbreding is dat een aantal bomen in het bosgebied moet worden gekapt. Gelijkertijd wil de gemeente twee faunatunnels aanleggen onder de BW-laan.

Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd is nog niet bekend. De gemeente spreekt zelf van plannen die in de komende jaren moeten worden gerealiseerd. Belangstellenden kunnen reageren op de plannen via de site van de gemeente: https://metamersfoort.nl