Het bestuur van AV Triathlon nodigt je hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.

 • Datum: zaterdag 26 november 2022
 • Tijd: 11.00 uur
 • Plaats: Kantine clubhuis

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 23 april 2022 Verslag Algemene Ledenvergadering AV Triathlon 23 april 2022
 4. Voortgang wijzigingen bestuur per april 2023
 5. Voortgang uitvoering meerjarenplan
 6. Nieuw clubtenue en nieuw logo
 7. Voorstel begroting 2023 ALV nov 2022 begroting 2023
 8. Voorstel contributie 2023
 9. Rondvraag

Volmacht formulier Algemene Leden Vergadering AV Triathlon