AV Triathlon en de Amersfoortse hardloopzaak Runners4Life blijven de komende jaren samenwerken. Onlangs is de sponsorovereenkomst met drie jaar verlengd. 

Belangrijk in de voortgezette samenwerking is dat beide partijen streven naar duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Het sponsorbeleid van AVTriathlon is hierop ook gericht. AV Triathlon zoekt bij voorkeur naar lokale samenwerkingspartners.

Kleding voor trainers

Met Runners4Life, dat is de hardloopspeciaalzaak aan de Kamp in Amersfoort die vroeger Runnersworld heette, bestaat al een samenwerkingsverband die goed bevalt. De winkel verzorgt de kleding van de trainers en beide partijen zamelen kleding en schoenen in voor goede doelen. Klanten van Runners4Life krijgen bij aankoop van producten korting in de vorm van muntjes (“Lifecoins”), die besteed kunnen worden bij volgende aankopen, maar ook geschonken kunnen worden aan de Voedselbank en de Framerunners van AV Triathlon. Recent hebben de framerunners daardoor gratis sportkleding gekregen.

Afspraken die in de sponsorovereenkomst vastgelegd zijn, zijn onder andere dat Runners4Life onze vereniging jaarlijks sponsort in geld en natura. Ook zijn zij de eerste leverancier van wedstrijd- en trainerskleding en de eerste keus bij het sponsoren van evenementen (tenzij hierover al afspraken met andere partijen zijn). Daarnaast mag Runners4Life incidenteel, in overleg met het bestuur, gebruik maken van het clubhuis voor het geven van workshops, clinics e.d. (zoals recent de Black Roll-avond).

Veel vertrouwen

Op 13 oktober werd de sponsorovereenkomst getekend. Dit gebeurde door de beide eigenaren van de winkel: Erik Ernest en Wouter Zondervan en de AV Triathlon-bestuursleden Jeroen Bach en Hans Zuilhof. De overeenkomst is voor de duur van 3 jaar, maar kan uiteraard daarna weerd verlengd worden. AV Triathlon ziet de samenwerking met Runners4Life met alle vertrouwen tegemoet.