De eerder aangekondigde proef voor een gezamenlijk gebruik van ons clubhuis door AV Triathlon en Altis is zaterdag 15 oktober gestart.  Het gaat om een proef voor 2 maanden en betreft een vijftal loopgroepen en twee wandelgroepen van Altis die weliswaar op zaterdagochtend al in Birkhoven hun rondjes liepen/lopen, maar hun start/finish nog hadden bij Bokkeduinen. In deze proefperiode starten deze groepen vanaf het AVT clubhuis. Lees over het waarom van de proef in het nieuwsbericht van 30 september Proef gezamenlijk gebruik clubhuis AVT op zaterdag – AV Triathlon
Inmiddels zijn er dus al een viertal zaterdagen proefgedraaid en de eerste geluiden zijn ‘het is wel druk’, ‘het vraagt wel wat extra van de bar’, maar over het algemeen is iedereen wel aan het wennen. Deze geluiden horen we zowel van de AV Triathlon-leden als van de Altis-leden. De komende weken zullen we het verder goed blijven volgen. Zeker nu het wat minder weer wordt zullen de lopers vaker ‘naar binnen willen’ en dat heeft ook mogelijk z’n effect op de ervaren drukte. Met de Altis-groepen is alvast hierop vooruitlopend afgesproken dat zij om 10 voor negen naar buiten gaan zodat er binnen voldoende ruimte blijft. Zij komen dus ook wat eerder terug en dit geeft een betere spreiding van mogelijke drukte.

Hoewel we een evaluatie hebben in december, blijven we zoals gezegd het ook nu volgen en kunnen tips en of verbeterpunten of andere opmerkingen gemeld worden bij de commissie Hardlopen Volwassenen (trainerszaken@avtriathlon.nl). Zij verzamelen alle reacties en zullen dit mee nemen in de evaluatie (of indien nodig al eerder oppakken). Bij de evaluatie zal gekeken worden naar elementen als drukte, gebruik faciliteiten, sfeer, kosten, maar als er andere punten ook relevant zijn kunnen die ook gemeld worden.

Namens het bestuur, Matt Schillings