Op de bestuursvergadering van 8 februari hebben we weer veel verenigingszaken besproken. Zoals de ‘specials’ en hoe we die wel of niet het beste kunnen organiseren, de ontwikkeling van de ClubApp als eigentijds communicatiemiddel met en tussen leden, de zoektocht naar nieuwe bestuursleden, clubkleding, het krachthonk, de evenementen dit jaar, sponsoring door Runners4Life, vergoedingen voor trainers en commissies, en de jaarverslagen van de verschillende commissies. Die voegen we samen tot een jaarverslag 2022/jaarplan 2023, waarbij we letten op samenhang, dwarsverbanden en overlap. Want we zijn als vereniging méér dan de optelsom van verschillende zelfstandige sporttakken.

Bijpraatavond

Dat bleek ook op de bijpraatavond voor trainers, op 24 februari. Het bestuur en een groot aantal trainers kwamen in het clubhuis bijeen om onder het genot van een heerlijk buffet en een drankje van gedachten te wisselen over wat ons bezig houdt. Het was een gezellige, relaxte en nuttige bijeenkomst, die zeker voor herhaling vatbaar is. Het was leuk om te zien dat er veel in gemengde groepen gesproken werd. Ook is er iets verteld over de plannen rond de nieuwe clubkleding, zoals een webshop waar je die makkelijk kunt bestellen. Een paar (willekeurige) punten die aan de orde zijn geweest:

  • Vanuit de jeugd kwam naar voren dat het in de vereniging lang niet breed bekend is dat er naast de zaterdagse looptraining pook veel getraind wordt op de baan en in de gymzaal. Dat, gekoppeld aan het feit dat er te weinig jeugdtrainers zijn (zeker ook voor de technische nummers), leidde tot een vraag om meer bekendheid en aandacht;
  • Communicatie vanuit het bestuur werd als niet altijd adequaat beoordeeld;
  • We zijn een ontzettend leuke club, maar we stralen onvoldoende uit hoe leuk precies en wat we allemaal doen en bereikt hebben;
  • Er is een grote diversiteit aan trainers in onze club;
  • Om de samenhang tussen de verschillende takken van sport te bevorderen zou één trainingscoördinator een goede zaak zijn;
  • Twintigers voelen zich niet snel thuis in de huidige hardloopgroepen: daar ligt de gemiddelde leeftijd te hoog; zouden er aparte groepen moeten/kunnen komen?
  • Voordat je een special aanbiedt moet je echt goed uitzoeken of die niet door iemand binnen de club kan worden aangeboden.

Uitnodiging ALV

Wil je als lid van AV Triathlon meer weten over het reilen en zeilen van de club? Kom dan op zaterdag 15 april na de training naar de Algemene Ledenvergadering. Die is er ook voor jou! We nodigen je uit daar mee te denken en je stem te laten horen bij de terugblik op 2022 en de plannen voor 2023. De jaarrekening 2022 wordt ter vaststelling aangeboden. Ook is er een verkiezing van nieuwe bestuursleden. Zet de datum vast in je agenda. De agenda en de stukken komen op de website en in de volgende nieuwsbrief.