Bijeenkomsten zijn vanwege het coronavirus nauwelijks mogelijk en dat heeft gevolgen voor onze ALV, de algemene ledenvergadering. Dit jaar is er nog één ALV gepland, met als onderwerpen de contributie en de begroting voor 2020. Als lid heb je inspraak in de vereniging en we nodigen je van harte uit van dit recht gebruik te maken. Ditmaal dus niet in een bijeenkomst in het clubhuis, maar digitaal via Zoom.

Datum: woensdag 25 november
Aanvang: 20.00 uur, digitale inloop vanaf 19.45 uur

Digitale vorm
De ALV is ondanks de digitale vorm rechtsgeldig op grond van een spoedwet die de overheid heeft aangenomen. Deze opzet vergt wel wat voorbereiding, zowel van het bestuur als van jou als lid.
Mocht je bezwaar hebben tegen de digitale vorm, dan willen we dat graag weten, om te zien hoe we aan het bezwaar tegemoet kunnen komen. Stuur je reactie naar secretaris@avtriahtlon.nl

Inzage stukken
De agenda en de stukken vind je hieronder. Vragen over de stukken kun je tussen 11 en 22 november schriftelijk indienen bij secretaris@avtriathlon.nl. Hiermee volgen we de spoedwet, die aangeeft dat leden tot 72 uur van te voren vragen kunnen indienen. De vragen en (voorlopige) antwoorden publiceren we op 23 november op de site.

Agenda

  1. Opening door Thomas Plochg, voorzitter
  2. Mededelingen van de secretaris
  3. Notulen ALV juli 2020 > Download
  4. Presentatie Begroting 2021 > Download
  5. Besluit contributie 2021

Rondvraag en sluiting

Aanmelden
Vanwege de voorbereiding is het belangrijk dat je je vooraf aanmeldt. Dat kan tot uiterlijk 23 november 18.00 uur bij secretaris@avtriathlon.nl. Vermeld in de mail je naam, mailadres, lidnummer (die staat bovenaan de nieuwsbrief) en geboortedatum. Je ontvangt vervolgens uiterlijk op 24 november een link voor de Zoom-sessie met een handleiding. Heb je nog geen Zoom op je device (laptop, mobiel, PC), download deze dan vooraf uit de App Store (Apple) of de Play Store (Android).

Namens het bestuur,

Paul Wesssels, secretaris