Op de najaars-ALV van 26 november is de begroting voor 2023 vastgesteld. Net als in heel Nederland hebben we ook bij AV Triathlon met stijgende kosten te maken. Maar door een gezond financieel beleid lukt het om het lidmaatschap betaalbaar te houden. De leden stemden in met het voorstel om de contributie in 2023 met 4 euro per jaar (1 euro per kwartaal) te laten stijgen. De contributie bij AV Triathlon is laag in vergelijking met veel andere sportverenigingen.

Op de ALV stonden naast de begroting 2023 andere punten op de agenda: de vorderingen van ons meerjarenbeleidsplan “Onderweg naar morgen”, de presentatie van een nieuw logo en het werven van nieuwe bestuursleden. Volgend jaar treden 4 mensen af dus we zoeken nieuw ‘blauw bloed’ voor in het bestuur. Meer hierover vind je op de vacaturepagina.

Nieuw logo voor AVT

Na 38 jaar krijgt het logo van onze vereniging een verjongingskuur. Het is daardoor beter toepasbaar op online uitingen. Het nieuwe logo bestaat uit een beeldmerk (het ‘driehoekje’ AVT) en een woordmerk (het leesbare woord). Bij de ontwikkeling zijn klankbordgroepen van jongere en oudere leden ingeschakeld. Met een feestelijke taart met het nieuwe logo hebben we een begin gemaakt met de invoering van het nieuwe logo. Je leest er meer over in dit artikel.

Stand van zaken meerjarenplan

In het meerjarenplan 2022-2025 staat hoe we als club een sprong naar voren willen maken. Dat is nodig, omdat mensen steeds minder in verenigingsverband willen sporten en er behoefte is aan kortere cursussen en variatie in sporten. Daartoe hadden we onze ambities in vijf punten gevat, die voorzitter Thomas Plochg stuk voor stuk toelichtte aan de leden.

Van gestolde vereniging naar dynamisch platform. Wat hierbij kan helpen is de Club App die in ontwikkeling is. Deze betrekken we van AllUnited, waar ook onze ledenadministratie in zit. Met de app van AllUnited kunnen we sneller en makkelijker met onze leden communiceren, waardoor alle mail en app groepen overbodig worden. Iedereen kan dan alle gegevens van andere leden inzien, met inachtneming van de AVG-regelgeving natuurlijk. Er loopt een pilot met de app m.b.t. tot vrijwilligersbeleid.

Van sportkantine naar multifunctioneel platform: De eerste ideeën zijn er om de kantine vaker en op andere manieren te gebruiken. Er komt een gesprek op gang over de koffie en het mede-gebruik van de kantine door Altis-leden. Dit wordt binnenkort geëvalueerd.

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking met derden: De stichting Atletiek Platform Amersfoort (SAPA) is hier een voorbeeld van. Deze stichting (van AVT en Altis) is tegenwoordig de contactpersoon met de SRO t.a.v. de exploitatie van beide atletiekbanen. Ook is er een trainerspool met Altis en Pijnenburg voor de marathon en is er een eerste sponsorcontract afgesloten.

Verjonging van de vereniging: er zijn vandaag drie juniorleden aanwezig. Applaus voor hen! Benjamin Götte zou graag zien dat er altijd een bus is om naar wedstrijden te gaan: dat vindt de jeugd erg leuk. Er zijn alleen geen chauffeurs genoeg als je niet heel vroeg reserveert. Benjamin wil ook meer activiteiten voor junioren. Ze zijn er wel voor pupillen, maar niet voor de oudere groep.

 

 

 

 

 

 

 

Modernisering van aanbod: Onze concurrenten zijn de kofferbakgroepjes en veel minder andere verenigingen. Het bestuur heeft contact met Sportivate en hoopt op die manier iemand binnen te halen die dit punt gaat oppakken en begeleiden. Er moeten meer specials komen, wellicht ook voor de jeugd.

Meer lezen: