Als lid heb je inspraak in de vereniging en we nodigen je van harte uit van dit recht gebruik te maken. Nog steeds niet fysiek in het clubhuis, maar digitaal. Zet ‘m vast in je agenda!

Datum: woensdag 28 april 2021
Aanvang: 20.00 uur, digitale inloop vanaf 19.45 uur

Digitale vorm
De ALV is ondanks de digitale vorm rechtsgeldig op grond van de “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.” Deze opzet vergt wel wat voorbereiding, zowel van het bestuur als van jou als lid.
Mocht je bezwaar hebben tegen de digitale vorm, dan willen we dat graag weten, om te zien hoe we aan het bezwaar tegemoet kunnen komen. Stuur je reactie naar Paul Wessels, secretaris.

Inzage stukken
De agenda en stukken verschijnen uiterlijk 14 april op onze website. Vragen over de stukken kun je tussen 14 april en 24 april schriftelijk (per mail) indienen bij de secretaris. Hiermee volgen we de wet, die aangeeft dat leden tot 72 uur van te voren vragen kunnen indienen. De vragen en (voorlopige) antwoorden publiceren we op 27 april op de website.

Stemmen
Het bestuur zal een aantal voorstellen in stemming brengen tijdens de vergadering. Ook dat is in overeenstemming met bovengenoemde wet.

Aanmelden
Vanwege de voorbereiding is het belangrijk dat je je vooraf aanmeldt. Dat kan tot uiterlijk 24 april bij secretaris@avtriathlon.nl. Vermeld in de mail je naam, mailadres, lidnummer en geboortedatum. je lidnummer staat vermeld rechtsboven in de Nieuwsbrief. Je ontvangt vervolgens uiterlijk op 27 april een link voor de digitale sessie met een handleiding.