Leden van AV Triathlon kunnen zaterdag 13 april de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijwonen, om te horen hoe het ervoor staat met de jubilerende vereniging.

Na de ochtendtraining geeft het bestuur vanaf 11 uur in het clubhuis een toelichting op het afgelopen jaar, Naast de jaarcijfers die ter goedkeuring voorliggen, besteden we aandacht aan de jaarverslagen van de verschillende commissies, het vrijwilligersbeleid en onze besturingsfilosofie. Hopelijk kunnen we ook twee nieuwe bestuursleden voordragen maar wat wel zeker is, is dat we weer een lid zullen eren met het blauwe vlaggetje van de club.

Tevens zal er aandacht worden besteed aan de speerpunten voor de komende maanden. Voor de aanwezigen is er koffie en gebak!

Trainers van de Start Running groep Leo van Kuijk en Rob Vermazen

Trainers gezocht
Eén van de speerpunten die aan de orde komt, is die van de noodzaak nieuwe hardlooptrainers te werven. In het afgelopen jaar zijn er wel nieuwe trainers bijgekomen, maar onvoldoende om de ‘grijze golf’ van afzwaaiende trainers op te vangen. Het bestuur blijft zijn best doen om de sporters te bewegen trainer te worden.

De groep mountainbikers van AV Triathlon groeit gestaag, en telt nu zo’n 40 leden. Het aantal zwemmers van de club bedraagt 75. In 2023 was er zowel aanwas van ervaren zwemmers als van absolute beginners. Voor het eerst heeft de vereniging zelfs een (tijdelijke) stop gehad voor beginnende zwemmers. Ook bij de zwemmers is de grootste uitdaging die van voldoende trainers te hebben.

Jeugd
Ook bij de jeugd is er het probleem met de hoeveelheid beschikbare trainers. Naar verwachting gaan enkele ervaren trainers in de komende jaren stoppen. Om de continuïteit te waarborgen, moet de club het trainerskorps versterken.
Speerpunt voor dit jaar is meer jeugd aan te trekken. En ook meer framerunners. Voor de jeugd gebeurt dat door open trainingen aan te bieden. Hulpmiddel daarbij is het boekje Kies je sport. Hiermee bereikt de vereniging zo’n 12.000 kids in Amersfoort. Via dit boekje kunnen er 2 à 3 trainingen aangeboden worden aan basisschoolkinderen.

Framerunners
Speciaal voor de framerunners streeft de vereniging ernaar één of twee open dagen/sportfestivals te organiseren, waarbij o.a. mensen met een beperking expliciet worden uitgenodigd voor een leuke sportieve dag met een proefles.
Bij de junioren is er behoefte aan meer krachttraining faciliteiten. Het bestuur wil investeren in een modernisering van de apparatuur in het krachthonk. Opwaarderen van de huidige ‘beperkte’ 400 meter baan naar een volwaardige wedstrijdbaan is een belangrijk streven voor de vereniging.

Vertrouwenscontactpersonen
Sociale veiligheid voor de sporters is een belangrijk aandachtsgebied. De vereniging heeft drie vertrouwenscontactpersonen waar leden terecht kunnen. AV Triathlon participeert in het ANVV (Amersfoorts Netwerk Voor Vertrouwenscontactpersonen) om de veiligheid te waarborgen. De vereniging hoopt dit jaar het keurmerk voor veiligheid als club te krijgen.

Vrijwilligers
AV Triathlon wil het vrijwilligersbeleid formaliseren. In de statuten staat al dat lid-zijn ook betekent dat je af en toe een (vrijwilligers)klusje doet. Bij de Jeugd hebben ze dit in 2023 al opgepakt. Daar zijn de ouders meer betrokken bij het organiseren en mogelijk maken van jeugdactiviteiten. Zonder inzet van de ouders kan er niet altijd getraind of gesport worden! Ook voor de volwassen-afdelingen zal er meer betrokkenheid worden gevraagd. Bekeken wordt of er een ‘interactieve verenigingsvrijwilligersbank’ kan worden ontwikkeld om dit beter in kaart te brengen.

 

De agenda en de bijbehorende stukken vind je hieronder. We nodigen je van harte uit om erbij te zijn! Maar ben je niet in de gelegenheid de ALV bij te wonen, vul dan het volmachtformulier in. Hierin geef je aan wie namens jou het stemrecht mag uitoefenen tijdens de ledenvergadering.
 Vraag de gemachtigde dit formulier geprint en door jou ondertekend in te leveren voorafgaand aan de vergadering.