Met ingang van 2023 zullen wandelaars niet meer automatisch lid zijn van de wandelbond.  Dat was tot nu toe via de Atletiekunie wel zo geregeld.

Alle wandelaars hebben een mail gehad van de wandelbond waarin hen een aantal opties geboden wordt om  tegen betaling lid van de wandelbond te blijven. Het staat je als wandelaar vrij hier al of niet op in te gaan. Maar dat moet je dan zelf regelen.
Alle leden van AV Triathlon zijn en blijven statutair verplicht lid van de Atletiekunie. Ze zijn zodoende ook verzekerd en vallen onder het tuchtrecht van de Atletiekunie. Dat blijft onveranderd. Dat kost komend jaar ca. €21.  Dat bedrag zal in januari naast de contributie worden afgeschreven.