Als lid van AV Triathlon heeft u onlangs de jaarlijkse factuur van de contributie over 2022 ontvangen. Op dit moment liggen de trainingen voor volwassenen stil en dat roept bij sommige leden de vraag op of we iets kunnen doen aan de hoogte van de contributie voor komend jaar.

Natuurlijk hopen we net als u dat de huidige lockdown snel voorbij is en we weer in groepen kunnen trainen. Maar hoe de coronamaatregelen na 14 januari zijn, daar valt nu nog niets over te zeggen.

Goed om te weten is dat de contributie over 2022 nauwelijks is gestegen. Ondanks de algemene kostenstijgingen is het gelukt om de contributie en de verplichte bijdrage voor de Atletiekunie over 2022 de afgelopen twee jaar nagenoeg gelijk te houden. Lees hierover ook het verslag van de laatste ALV: ALV benoemt nieuwe bestuursleden en stelt contributie 2022 vast – AV Triathlon

De vaste lasten van de vereniging gaan gewoon door, denk aan onderhoud van het clubhuis, verzekeringen, administratie, opleidingskostentrainers, enz. De hoogte van de contributie is daarop afgestemd. Er zijn minder trainingskosten, maar ook minder inkomsten. Per saldo is het dus niet verstandig om de contributie ‘zomaar’ te verlagen. U kunt hierover uitleg vinden in het jaarverslag 2020.

AV Triathlon is een vereniging zonder winstoogmerk die door vrijwilligers wordt gerund. Dat maakt dat we met elkaar relatief veel werk verzetten tegen beperkte kosten. Dat is iets wat we koesteren! Indien we geld overhouden aan het einde van het jaar, dan zullen we hiermee rekening houden met het vaststellen van de contributie voor het komende jaar. De leden hebben hierover het laatste woord op de ALV in het najaar.

Indien u door persoonlijke omstandigheden niet (meer) in staat bent de contributie te betalen, neem dan vooral contact op met de penningmeester (mailadres: penningmeester@avtriathlon.nl). We zoeken dan samen naar een passende oplossing.

Tot slot: we willen onze vereniging heel graag draaiend houden en nieuwe activiteiten ontplooien zodra dat weer kan. We proberen net als in 2021 zo snel mogelijk open te gaan, om weer samen te sporten vanuit het clubhuis en de atletiekaccommodaties. Tot die tijd zijn er buiten gelukkig nog steeds alternatieven om te blijven bewegen: zoals met z’n tweeën erop uit gaan of routes van andere leden uitproberen (zie de tips op Blijf bewegen! De favoriete route van… – AV Triathlon).