In augustus en september voert Utrechts Landschap werkzaamheden uit in bos Birkhoven. Er komt een nieuwe mountainbikeroute. Om te zorgen dat wandelaars, fietsers, hardlopers, ruiters en mountainbikers veilig naast elkaar kunnen recreëren, wordt een klein gedeelte van bos Birkhoven, in de buurt van de bosvijver en de Zandlaan, opnieuw ingericht. De werkzaamheden moeten medio september zijn afgerond.

Toenemende drukte

Al een paar jaar ziet het Utrechts Landschap een toename van mountainbikers die de wandel- en fietspaden in Birkhoven gebruiken. Geregeld worden sluippaden en wandelpaden gebruikt om de mountainbikeroute richting Soest te bereiken. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en leidt tot ergernis bij wandelaars en andere gebruikers. Daarom wordt nu een nieuwe route aangelegd voor mountainbikers. Het tracé verbindt het parkeerterrein van Birkhoven met het fietspad Amersfoort-Utrecht. In een steeds drukker bos is het scheiden van wandel-, fiets-, en mountainbikepaden nodig om de veiligheid van alle gebruikers te waarborgen en overlast weg te nemen.

Afbeelding Utrechts Landschap

Nieuwe paden

De paden van de aangegeven wandelroute door Birkhoven en het hondenlosloopgebied blijven ongewijzigd. Voor de aanleg van de verbinding wordt een klein deel van het bestaande wandelpad langs Dierenpark Amersfoort gebruikt. Dit pad is daarom niet langer toegankelijk voor wandelaars. Ook de toegangspaden naar het nieuwe mountainbikepad worden afgesloten voor wandelaars om gevaar te voorkomen. Bij de herindeling maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande paden. Daarnaast worden enkele nieuwe paden aangelegd om de verbinding te realiseren. Op bovenstaand kaartje is de nieuwe mountainbikeroute te zien.

In overleg met omgeving

Voorafgaand aan de werkzaamheden is uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan. Er worden geen bomen gekapt voor de aanleg van nieuwe paden. De herinrichting is in overleg met de omgeving en gebruikers van Birkhoven vormgegeven. De werkzaamheden zijn naar verwachting medio september klaar.