De bijeenkomst met sportbestuurders op 18 december gaat niet door vanwege de huidige verscherpte maatregelen. De radio-uitzending gaat wel door, met daarin reacties vanuit de Amersfoortse sportwereld op deze maatregelen.

Vrijdagavond 18 december (20.00-22.00 uur) organiseert EVA Sport een inspiratie-avond voor sportbestuurders uit de regio Amersfoort. In een rechtstreekse radio-uitzending gaan bestuurders van sportverenigingen, lokale politici, bestuurders van de Amersfoortse Sportfederatie, medewerkers van SRO en andere betrokkenen met elkaar in gesprek over de knelpunten én kansen die de sport ervaart in deze tijd van het coronavirus. 

Het gesprek wordt opgenomen in het clubhuis van AMHC en je kunt live meeluisteren via www.mediagroep-eva.nl. Onder leiding van journalist en programmamaker Arjan Klaver en sidekick Geert Looyschelder komen er voorbeelden langs van verenigingen die ondanks de coronacrisis toch vertrouwen hebben in de toekomst van hun vereniging en van sportstad nr. 1 Amersfoort. Namens AV Triathlon zijn Thomas Plochg (voorzitter) en Christl Foekema (bestuurslid) aanwezig. 

Aanbevelingen voor Amersfoort Sportstad

De ASF komt tijdens de EVA uitzending met een aantal aanbevelingen voor Amersfoort die moeten zorgen dat sportverenigingen niet omvallen en hun rol kunnen blijven vervullen om de ambitie van de gemeentelijke Sportnota waar te kunnen maken: een gezond en groeiend Amersfoort optimaal laten sporten en bewegen.

Zorgen bij de clubs

Bij bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland bestaan (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de toekomst van hun vereniging. Dat blijkt uit het laatste onderzoek van het Mulier Instituut, ‘Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen. Stand van zaken najaar 2020’. Zorgen zijn er over het verlies van leden/vrijwilligers en de financiële situatie. Ook uit de tweede Corona sportenquête die door de Amersfoortse Sport3hoek net voor de tweede lockdown is gehouden, komt dit beeld naar voren. Toen verwachtte bijna 1 op de 3 sportverenigingen ernstige financiële schade en een daling van het ledenaantal. Bovenal staat de gezonde leefstijl en het mentaal welbevinden onder druk. Op 11 december hebben de Roeibond, NOC-NSF en de Federatie voor Gezondheid hun zorgen daarover gedeeld met de koning tijdens zijn werkbezoek aan roeivereniging Willem III te Amsterdam.

 

Situatie bij AV Triathlon

Het bestuur van AV Triathlon herkent zich ten dele in dit beeld. Penningmeester Jeroen Bach: “We zien dat ons ledental iets afneemt. Er is wel reguliere uitstroom, maar minder nieuwe aanwas van leden door de coronacrisis. Financieel zijn we een gezonde vereniging door een degelijk gevoerd financieel beleid de afgelopen jaren. We hebben minder inkomsten, maar ook minder trainingskosten.” In de ALV van 25 november is het financiële plaatje van onze vereniging besproken. 

 

Oproep: biedt de Amersfoortse sport perspectief

Sport beweegt, verbindt en vitaliseert. Voorzitter Thomas Plochg: “Juist in deze coronatijd zou sporten één van de vuurtorens moeten zijn, waarop we koersen om de Amersfoortse samenleving fysiek en mentaal veerkrachtig en vitaal te houden, en liever nog te vergroten. Dat vraagt wel om politieke keuzes, bestuurlijk lef en een gezamenlijke investering. Amersfoort mag dan wel de sportiefste gemeente van Nederland zijn, er zijn groepen die de weg naar de sport nog nauwelijks weten te vinden. Om die groepen in beweging te krijgen, is naast geld vooral ook een flexibeler en inclusiever sportaanbod gewenst dat bovendien fijnmazig is vertakt in de Amersfoortse gemeenschap, inclusief sociaal domein, zorg en MKB. Het zou winst zijn als we de coronacrisis aangrijpen om die beweging met elkaar nu echt te gaan maken. De tijd is er rijp voor.” 

 • Lees ook de blog van Thomas: AV Triathlon als de ‘vitale vuurtoren’ van Amersfoort 

 

RADIO FREQUENTIES

  • FM
   89.2 FM & 105.2 FM
  • DIGITAAL
   Ziggo: kanaal 780
   KPN: kanaal 989
  • ANALOOG
   Ziggo analoge kabel: 102.4 MHz.