Geen stijging contributie

De contributie voor 2021 blijft gelijk. Er komt een app waarmee het trainingsaanbod kan worden geflexibiliseerd en uitgebreid. Ook wordt er geld gereserveerd om trainers aan te trekken voor het opzetten van een jeugdtriatlontak en voor clinics door professionals voor deze doelgroep. Dat waren de belangrijkste uitkomsten van de eerste digitale ALV van AV Triathlon op 25 november.

Deze ALV is ondanks de digitale vorm rechtsgeldig op grond van een spoedwet die de overheid heeft aangenomen. De toegang via Zoom trok slechts een beperkt aantal leden. Dat had wel als voordeel dat er voldoende tijd was om in te gaan op vragen over de begroting en op de actualiteit van de coronamaatregelen. Naast lovende woorden voor de begroting waren er ook zorgen om mogelijke terugloop van het aantal leden. Hoe is dat te rijmen met de recente verkiezing van Amersfoort als sportstad? Met gerichte marketingacties kunnen we een groep potentiële sporters aan te boren. De innovatiegelden uit de begroting kunnen daarvoor worden aangewend.