Woensdag 16 maart was er weer een bestuursvergadering. We zijn met een kleinere groep deze keer, afwezigen zijn Ben, Henk Knol en Jos. De notulen van vorige vergadering worden goedgekeurd, we kunnen snel beginnen aan het 1e punt van de agenda.
Het 1e punt van de agenda is de afronding van het strategisch beleidsplan. De opmerkingen uit de afgelopen ALV zijn verwerkt in het plan. Het plan is besproken in de commissies en deze opmerkingen en aanvullingen zullen opgenomen worden in het plan. Van enkele commissies wordt nog input verwacht. Het plan zal gepresenteerd worden tijdens de aanstaande ALV.

Algemene Ledenvergadering op 14 mei a.s.
De ALV is gepland 14 mei as. We hopen natuurlijk weer op een hoge opkomst. Mede omdat er tijdens de ALV blauwe vlaggetjes uitgereikt zullen worden. Een blauw vlaggetje wordt door het bestuur exclusief uitgereikt aan leden die door hun werkzaamheden een stempel op de vereniging hebben gedrukt en/of een langdurige inspanning hebben verricht voor de vereniging. Wees erbij om ze te feliciteren.
Daarnaast zijn we aan het onderzoeken de hoe we de commissies meer vrijheid kunnen geven in het besteden van geld. Marc, Henk Knol en Judith zitten in de werkgroep om eea te onderzoeken en een voorstel uit te werken.
Afgelopen jaar hadden een 2x een ALV, 1x in het voorjaar en 1x in het najaar. Dit is ons eigenlijk zo goed bevallen, dat we het graag willen voortzetten. Dus ook dit jaar weer een 2de ALV te houden. Het plan is de 2de  in het najaar te houden voor de begroting en de nieuwe jaarplannen. Dan kan de 1e ALV in het voorjaar gebruikt worden voor het jaarverslag en terugkijken op het afgelopen jaar.

Jaarplan jeugd
Ander punt van de vergadering is het jaarplan en jaarverslag van de jeugd. Er zijn nog steeds wachtlijsten voor kinderen en er komt een plan van aanpak om deze te verminderen. Daarnaast zouden we graag meer ouders van de jeugd aan de slag krijgen als vrijwilligers. Vrijwilligers, we hebben ze nodig. Meld je aan bij de commissie vrijwilligerszaken als je iets wilt of kunt doen voor de vereniging.
Aan bod komt ook nog het reguliere overleg tussen de besturen van Altis en Triathlon. Tijdens dit overleg wordt vooral gesproken over de samenwerking tussen beide verenigingen, het gebruik van de baan in Schothorst en alles waarin we samen optrekken.

Sportief wandelen en nordic walking 
Tot slot, sportief wandelen en nordic walking bestaat dit jaar 15 jaar! Een mooie mijlpaal van deze groep wandelaars. En als bestuur zijn we er natuurlijk trots op zo’n mooie groep in onze vereniging te hebben.