Met Jan van der Ven als interim voorzitter is de toon snel gezet: binnen de tijd vergaderen is de uitdaging. Onder de opzwepende muziek van de tacx-training die tegelijkertijd plaatsvind, gaan we voorspoedig van start.

We staan stil bij de aansprakelijkheidsverzekering. Deze betreft trainers en mensen die voor de vereniging als vaste vrijwilliger activiteiten organiseren.
Maar waar zijn we als vereniging precies voor verzekerd? Dit is lastige materie omdat er verschillende verzekeringen zijn: via de NTB, de Atletiekunie, maar ook via de gemeente (vrijwilligers van een vereniging). Daarnaast is het een heel vaag gebied wat welke erzekering nou precies dekt.
De polissen zijn opgevraagd en zodra deze zijn ontvangen zullen Henk Rawee en Cees van Tilburg ze bekijken. Daarna zal het punt opnieuw worden geagendeerd.

We gaan door met het punt VOG, de verklaring omtrent gedrag. Het bestuur heeft in een eerdere vergadering besloten dat eerst de jeugdtrainers en jeugdcommissieleden, als een soort pilot, zullen worden benaderd voor de aanvraag van een VOG. In een later stadium zullen daar de overige trainers en bestuursleden aan worden toegevoegd.
We spreken hiermee als vereniging de intentie uit, trainers aan te nemen van onbesproken gedrag.

Er is een aanpak geschreven door Piet Bergsma voor het opstellen en bespreken van de jaarplannen van de diverse commissies. Doel hiervan is dat er puntsgewijze en meer uniforme jaarplannen gepresenteerd worden aan onze leden.
In het bestuur zullen de jaarplannen naast het meerjarenbeleidsplan worden gelegd om te kijken of we nog op koers zitten.
De uitgebreide en zeer complete jaarplannen van de medische commissie en van de WOC veld/weg zijn besproken in het bestuur. De overige jaarplannen zullen in de volgende vergadering worden gepresenteerd.

Run 033 staat op de agenda omdat de organisatie haar taken heeft beëindigd en heeft voorgesteld dat de organisatie wordt overgenomen door Altis en AV Triathlon. Hier zitten nogal wat haken en ogen aan, getuige de stukken die zijn aangeleverd door Peter Beijer namens Altis en Piet Bergsma. Het bestuur is akkoord met het plan dat er een commissie/werkgroep zal worden gevormd met Piet Bergsma vanuit AV Triathlon om te onderzoeken hoe Run 033 opgepakt kan worden.

Naar aanleiding van een mailing van Sport Unzipped, over filmpjes van evenementen die tegen betaling op de site geplaatst kunnen worden, constateren we dat het leuk zou zijn als er meer filmpjes van evenementen/lopers op de website komen.
We willen hobby-filmers aanmoedigen om hun, uiteraard ge-editte filmpjes van zoon/dochter/ groepsgenoten, maar ook volwassen lopers op te sturen naar de webredactie.

Tot slot het werven van nieuwe bestuursleden, een terugkerend punt op de agenda, waar helaas ook deze vergadering blijkt dat we nog op hetzelfde niveau zijn.
Dus, kom op leden, denk je wat bij te kunnen dragen en maak je graag deel uit van een enthousiast bestuur binnen je eigen vereniging, reageer dan of woon een keer een vergadering bij.

Zeer op tijd, wordt de vergadering om 22.45 uur gesloten.

Karin Knopper