Het bestuur heeft op 14 april vergaderd over een fors aantal punten. Ik zal niet de agenda in zijn geheel doornemen, maar wil een drietal punten aanstippen

Samenstelling bestuur

Bovenaan de agenda stond het punt dat een tweetal leden (Piet Bergsma (Medische Cie. + Wandelsport) en Henk Knol (Hardlopen en organisatie Wedstrijdevenementen) het bestuur hebben verlaten. En dat een derde (Cees van Tilburg (Penningmeester), spoedig het bestuur zal verlaten. Ten eerste willen we hen hartelijk danken voor alle inzet die gedaan is. Voor Cees is al een opvolger ingewerkt: Judith Redert. Voor de andere posities zoekt het bestuur opvolgers.

Algemene Ledenvergadering 

Op zaterdag 14 mei hebben we weer een Algemene Ledenvergadering. Het belangrijkste stuk is het lange termijn, strategisch document. Het document beidt ons houvast bij de toetsing van een groot aantal uitdagingen waar de club voor gesteld staat. Denk bijvoorbeeld aan: recreatief lopen en prestatief lopen; aandacht voor sporten over alle leeftijden (levensloopbestendig aanbod); samenwerking met andere sportorganisaties etc.

Nieuwe Trainingsbaan op Birkhoven

Zoals wellicht bekend heeft de Gemeente Amersfoort in 2015 ingestemd met het voorstel om een atletiek training voorziening in te richten op het terrein tegenover onze kantine. Samen met Altis is destijds een voorstel ingediend dat door de gemeenteraad is omarmd. Inmiddels is er een lijst van wensen en eisen opgesteld. Medio Mei komt de Gemeente, in samenwerking met de SRO, terug bij ons om een eerste schets te overleggen. We zullen bij de beoordeling van de schets drie hoofdcriteria hanteren: – helpt het de jeugdwachtlijsten weg te nemen – is het ook door andere leeftijds-categorieën te gebruiken en tot slot: – hoe gaan we de nieuwe voorzieningen beheren?

Verder

Helaas heeft de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Verenigen haar taak neergelegd. Vanuit het bestuur gaan we snel in gesprek met deze werkgroep. Het is de vaste overtuiging dat de club alleen een levende club kan zijn als de leden, als de vrijwilligers betrokken zijn bij de club.

En dat sluit weer aan bij de Algemene Ledenvergadering van 14 mei

Komt Allen!

Uit de bestuurskamer: Ben Philipsen