De eerste vergadering na de ALV zonder vaste krachten Piet, Henk en Cees, die tijdens de ALV afscheid hebben genomen, kent een gevarieerde agenda.

Allereerst verwelkomen we Ruud van Basten die ons bijpraat over de renovatie van het clubhuis na de brand van vorig jaar. We bespreken de lijst met openstaande actiepunten die Ruud heeft opgesteld. Daarnaast bespreken we de budgettaire kant en de mogelijke planning. De vervlechting van geplande renovatie en herstel van de brand is hier en daar wel wat ondoorzichtig. We spreken af hoe we organisatorisch verder gaan. Zo neemt Susan het portefeuillehouderschap op zich en wordt de planning geactualiseerd. We nemen onder dankzegging voor al hetgeen al is gebeurd en nog gaat gebeuren afscheid van Ruud.

Vervolgens besluiten we om ‘sportief fietsen’ onder te brengen onder de commissie Triathlon. Dit uiteraard nadat daar vooraf met Trix Bloemhof over is gesproken.

Ben presenteert ontwerpen van de nieuwe atletiekfaciliteit Birkhoven. Een mooie investering in de Amersfoortse atletiek! Op basis van de wensen en uitgangspunten die de gezamenlijke werkgroep van Altis en AVT hebben opgesteld, zijn in opdracht van de gemeente en SRO twee voorstellen ontworpen.  Er valt echt iets te kiezen! Voor- en nadelen van beide worden besproken. Toekomstbestendigheid, het openbare karakter van de faciliteit, bootcampfaciliteiten, keuzes om het gestelde budget te realiseren zijn de onderwerpen die de revue passeren voor wat betreft de atletiekfaciliteit zelf. We staan ook stil bij de consequenties die het gebruik van de faciliteit heeft voor het gebruik van ons clubhuis, zoals het gebruik van de kleedkamers en douchefaciliteiten. Ben neemt onze input mee naar de volgende afspraak van de werkgroep en het gesprek met gemeente en SRO. Komt zeker voor de zomer nog terug!

Mooie initiatieven als deelname aan de SRO-opening van het seniorenseizoen op 23 september het definitieve go voor de Keistad Triathlon op 4 september krijgen daarna de aandacht. Op deze momenten kunnen we het beste van onze vereniging aan de buitenwereld laten zien.

Interne vraagstukken komen ook aan de orde. Van de nieuwe checklist voor evenementen, de kaarten voor het EK-atletiek (check de website) tot aan de evaluatie van de ALV en de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Wie o wie kent kandidaten voor de vacante posities wandelen, medische commissie, hardlopen en organisatie wedstrijden?

Kopie van voorzittershamerTot slot staan we stil bij de de opheffing van de commissie maatschappelijk verantwoord verenigen door hen zelf. We bespreken het belang van het onderwerp waarbij de gezonde sportkantine veel bijval krijgt. Ook de positionering binnen de vereniging bespreken we. De uitkomst van onze discussie is input voor het gesprek dat we gaan voeren met de commissie MVV.

Sander Bisschop