Sander Bisschop is vanavond verhinderd i.v.m. een bijzondere uitdaging. Voor het goede doel neemt hij deel aan het fiets- en loopevenement; Alpe d’Huez. Hij gaat 5 keer fietsend omhoog en 1 keer hardlopend.

Ondanks dat we 2 weken geleden vergaderd hebben trapt Thomas de vergadering om 20.00 af met een goed gevulde agenda.

Een van de punten is de voortgang van de plannen voor de nieuwe atletiekfaciliteiten hier in Birkhoven.

Altis en Triathlon liggen op een lijn m.b.t de inrichting van het complex en welke faciliteiten wel of niet nodig zijn. Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor een baan in de vorm van een hockeystick achter het bestaande hek. De gemeente wil graag dat de bootcampfaciliteiten toegankelijk worden voor iedereen daarom komen deze faciliteiten buiten het hek te liggen hiermee krijgen ze een openbaar karakter.

We zijn blij dat er een nieuwe technische beheerder is gevonden. Het blijft voor sommige functies lastig om deze met vrijwilligers in te vullen. Onze vereniging draait op vrijwilligers en deze leden zijn voor de voortgang van activiteiten van grote waarde. Het bestuur gaat de komende periode zich verder beraden over het vrijwilligersbeleid.

Het festival In To The Woods is dit jaar op 9 en 10 september. Gelukkig heeft de organisatie nu tijdig contact met ons opgenomen zodat wij goed voorbereid kunnen zijn en tijdig de gang van zaken naar iedereen kunnen communiceren.

We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. We hebben een lijstje samengesteld met potentiële kandidaten die benaderd zullen worden.

De kaarten voor de vrijdag 8 juli EK atletiek zijn allemaal verkocht of uitgedeeld aan vrijwilligers (2 per commissie). Voor de donderdag 7 juli zijn er nog kaarten te koop.

Er is een enquête onder onze leden gehouden voor een loopsport onderzoek. Dit onderzoek is gehouden bij 17 verenigingen. Wij mogen onszelf prijzen met de hoogste landelijke respons. Dit onderzoek geeft ons waardevolle informatie over de beleving en wensen van onze leden t.a.v. de loopsport. De uitslag gaan we binnen het bestuur nog nader analyseren en bespreken in de volgende bestuursvergadering.

Tot slot wordt gemeld dat 1 persoon zich heeft opgegeven om mee te denken over een marketingplan en dat we in de volgende bestuursvergadering aan de slag gaan met de opvolger van het strategisch beleidsplan.

 

Susan Hagevoort