Het moet voor leden van AV Triathlon vanzelfsprekend worden dat zij zich ook als vrijwilliger inzetten voor de vereniging. Van iedere sporter mag worden verwacht dat hij of zij met enige regelmaat vrijwilligerswerk doet. ,,Vrijwilligerswerk wordt onderdeel van het lidmaatschap. Zo houden we de club in leven.”

Vertrekkend bestuurslid Matt Schillings

Vertrekkend bestuurslid Matt Schillings wordt toegesproken door voorzitter Luuk Hazenberg.

Deze boodschap werd uitgesproken tijdens de algemene ledenvergadering van AVT op zaterdag 13 april. Vertrekkend bestuurslid Matt Schillings zei dat AVT niet alleen moeite heeft om het trainerskorps op peil te houden, maar ook dat het aantal vrijwilligers achterblijft. Dat levert problemen op, met name bij het organiseren van evenementen. Zo kon de Keistad Zwemloop niet doorgaan omdat er te weinig volunteers waren.

Vrijwilligersdatabank
Om het probleem aan te pakken, denkt het bestuur aan een vrijwilligersdatabank, met daaraan op termijn gekoppeld ook een puntensysteem. Die databank biedt een overzicht van alle vrijwilligerstaken, en ook alle verrichtingen van de leden.  Uitgangspunt is dat een AVT-lid zelf bepaalt hoé hij of zij kan bijdragen. Nieuwe leden van AVT moeten zich gaan commiteren aan vrijwilligerstaken. Aan eventuele sancties bij het nalaten van vrijwilligerstaken wordt overigens nog niet gedacht. Schillings heeft zich voor dit model laten inspireren door andere sportverenigingen.

Bestuurslid Bart Götte (Jeugdzaken) vertelde dat bij de jeugd (tot 18 jaar) de inzet van ouders steeds normaler wordt. ,,Vrijwilligerswerk is niet meer vrijblijvend. Ouders moeten twee dagdelen per jaar meehelpen. Anders gaat een evenement niet door. En dit vrijwilligerswerk kan niet worden afgekocht,” voegde hij er minzaam aan toe. ,,Dit systeem werkt heel goed.”

Rob Vermazen (links)

Blauwe Vlaggetje
Tijdens de matig bezochte ledenvergadering – er waren zo’n 35 aanwezigen – kreeg trainer van de Start Running Rob Vermazen het zogeheten Blauwe Vlaggetje uitgereikt, als teken van grote verdienste. Oprichter van de trimgroep Leo van Kuijk dankte Vermazen, die al 38 jaar lid is van de vereniging, waarvan de laatste acht jaar trainer van Start Running, voor zijn inzet. ,,Rob is creatief in zijn trainingen en heeft een empathisch oog voor de mens. Altijd is hij aanwezig. Trainers zijn belangrijk voor de sfeer in een groep. Rob beheerst dat.”

Om alle ambities van het bestuur te realiseren – denk aan: een groeiend ledenaantal, meer jeugdleden, een volwaardige atletiekbaan bij het clubhuis – is de structuur van AV Triathlon veranderd. ,, Doel van de meer gelaagde organisatie is dat mensen aangesproken kunnen worden op hun taken. Nu is te vaak onduidelijk wie wat doet. In dit kader krijgt de commissie vrijwilligersbeleid, waarin Matt Schillings actief blijft, een zwaarder pakket,” zei voorzitter Luuk Hazenberg.

Sponsoren

Hij vertelde ook dat AVT meer sponsoren wil werven. Die moeten wel passen bij de vereniging. Zo werkte AVT al samen met Running 4 Climate, een stichting die de aandacht voor de klimaatcrisis op een sportieve manier wil vergroten. Vanaf juli opent AVT een club van 100, voor (oud-) leden die 100 euro willen doneren. Ook komt er dan een blauwe spaarpot, een soort fooienpot voor vrijwillige bijdragen.

Tot slot is vermeldenswaard dat AVT dit jaar de ingang naar het clubhuis gaat verbeteren voor de framerunners. ,,Er zijn offertes gevraagd voor de kosten voor het verruimen van de toegangsdeur. Ook is er subsidie aangevraagd bij de gemeente. De werkzaamheden vinden voor of na de bouwvak plaats,” zei bestuurslid Luuc Rutgers.