Racerunners, hun ouders én trainers zijn blij met de extra trainingsbaan. Afgelopen weken is deze aangelegd door de SRO op de atletiekaccommodatie bij het clubhuis van AV Triathlon op Sportpark Birkhoven. De baan biedt jeugdige sporters met een beperking de mogelijkheid om een volle ronde te trainen. Dankzij de bijdragen van een groot aantal fondsen en sponsoren is het benodigde geld bijeen gebracht. De nieuwe baan komt precies op het moment dat internationaal de naam RaceRunning verandert in Frame Running, in het licht van de Paralympische Spelen.

De huidige baan heeft de vorm van een hoefijzer waardoor het niet mogelijk is een hele ronde vol te maken. Met de uitbreiding is dit probleem opgelost. Er is een verbinding gemaakt tussen het einde van het rechte stuk baan en de voorkant van de baan. Ook is een toegangspad van het clubhuis naar de baanfaciliteit aangelegd. In sneltreinvaart zijn afgelopen week de werkzaamheden afgerond. De baan is direct in gebruik genomen door jonge sporters met en zonder beperking. Het uiteindelijk streven om sporters met en zonder beperking samen te laten sporten bij de lokale sportvereniging is hiermee weer een stap dichterbij gekomen.

In 2018 is AV Triathlon gestart met het aanbieden van RaceRunningtrainingen, speciaal bedoeld voor jongeren met een fysieke beperking. Zij trainen met hulp van een RaceRunner (soort driewiel-fiets) wekelijks op de baan en in het bos Er wordt met plezier getraind in alle weersomstandigheden. Belangrijker nog is dat de motoriek, mobiliteit en zelfvertrouwen toeneemt bij deze jongeren.

Wel bleek dat de hoefijzervorm van de baan onvoldoende geschikt was voor sporters met een beperking.  Lange afstanden trainen was niet mogelijk en als meerdere RaceRunningatleten na 200 meter tegelijk omkeren ontstaat er een rommelige, onveilige situatie. In samenwerking met de SRO is een plan opgesteld om de baan toegankelijker te maken voor sporters met een beperking.

De uitbreiding is gefinancierd met subsidies en bijdragen uit de volgende fondsen:
Gemeente Amersfoort, het Menzis Fonds, Coöperatiefonds Rabobank, de Terberg Foundation,
K.F. Hein Fonds, het Gehandicapte Kind, Lionsclub Hoogland, Stichting Goede Doelen Nh1816, de Boshuizen Stichting, het Nike Community Impact Fund, Fonds Gehandicaptensport, Schaatstraining Advies & Begeleiding en Willems Koopfonds. Een enthousiaste groep leden en trainers van AV Triathlon heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de fondsenwerving.

Met de aanpassing van de baan kan er een volle ronde getraind worden en kunnen er meerdere trainingsmomenten aangeboden worden aan de doelgroep.

Nieuwe naam

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft akkoord gegeven voor de verandering van de naam RaceRunning in Frame Running. Dit hangt samen met het feit dat RaceRunning van demonstratiesport een wedstrijdsport wordt, te beginnen op de Paralympische Spelen van 2024. Het idee achter de naamswijziging is dat gekeken wordt naar het hulpmiddel. Bij atletiek en voetbal wordt gebruik gemaakt van een frame. Bij atleten met een amputatie wordt gebruik gemaakt van een blade. Zo ontstaat de beschrijving Frame Running, Frame Voetbal en Blade Running. Dus RaceRunning Amersfoort wordt Frame Running Amersfoort. De nieuwe naam wordt geleidelijk ingevoerd.