De coronacrisis legt de samenleving en dus ook AVT plat. Een bijzondere tijd om mee te maken. Juist ook als bestuur dat unieke besluiten en maatregelen moet nemen. Natuurlijk zijn dat deels besluiten die voor ons worden genomen en onontkoombaar zijn. Als AVT volgen wij het beleid en adviezen van het kabinet, het RIVM, NOC-NSF en de Atletiekunie. En dat betekent dat er vooralsnog tot 1 juni a.s. géén sportactiviteiten door AVT worden georganiseerd.

Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Net als velen van jullie blijven we bewegen. Bij toeval komen we elkaar dan tegen als we in ons eentje onze eigen rondje wandelen, fietsen of hardlopen. Het mooie is dat we elkaar ook bewust online opzoeken. Bijvoorbeeld via de groepsapps die AVT trainers en sommige leden onderhouden. Of via Instagram en de AVT Facebookpagina waar menig AVT lid actief is. Het bestuur moedigt je graag aan om actief deel te nemen aan die digitale AVT community. Dus verbind je online met AVT, je trainers en sportgenoten, en laat je aanmoedigen, inspireren, coachen, of onderhoudt simpelweg contact.

Tot slot denken wij ook al na over de post-coronacrisis. AVT activiteiten zullen dan weer opgestart worden. We gebruiken de tijd om daarvoor een goede basis  te leggen zodat we straks vol uit de startblokken kunnen knallen.

Namens het bestuur

Thomas Plochg, voorzitter AV Triathlon