Martha Meijer (links) en Henriëtte Stemerdink hebben na de training van zaterdagochtend een Blauw Vlaggetje gekregen. Als blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat ze voor de club doen.

Henriëtte

Henriëtte Stemerdink kreeg het vlaggetje vanwege haar verdiensten voor de framerunning. Uit de voordracht:

In de optiek van de commissie Framerunning heeft Henriëtte een grote prestatie geleverd door Frame Running (voorheen Race Running) bij AV Triathlon op te zetten. Een prestatie die op
meerdere fronten succesvol is:

 1. 1. In 2018 is Henriëtte gestart met het opzetten van Frame Running binnen de vereniging. Geen gemakkelijke taak want Frame Running stond/staat nog in de kinderschoenen in Nederland. Alles wat geregeld moest worden heeft zij (mede)geregeld. Ik noem enkele: bij de gemeente pleiten voor het vergoeden van de running frames, het verzorgen van de trainingen in Schothorst, het mobiliseren van ouders tot aan het organiseren van deelnames aan sportevenementen.
 2. Frame Running is, vanaf de start, gericht op jongeren met een complexe motorische beperking. Door deze beperking is sporten bij een reguliere vereniging niet kansrijk voor deze jongeren. Het door Henriëtte gestarte project heeft het mogelijk gemaakt dat deze jongeren lid zijn van een reguliere vereniging, zij meedoen aan de sociale activiteiten en daarmee onderdeel zijn van een verenigingsleven. Voor deze jongeren en voor hun ouders is dat enorm van waarde.
 3. In 2018 is de groep gestart met 4 kinderen. In 2022 zijn er 13 jongeren lid van de Frame Running groep. Een enorme prestatie gezien deze doelgroep. Frame Running betekent voor 13 jongeren met een complexe beperking dat zij 2x per week trainen, hun motoriek en coördinatievermogen verbetert en zij mentaal en fysiek fitter worden. Enerzijds heeft dit een harde opbrengst (lagere gezondheidskosten) maar de zachte opbrengst is vele malen groter (erkenning, waardering en plezier).
 4. Met de komst van Frame Running is inclusie van sporters met en zonder beperking binnen AV Triathlon een feit geworden. Sinds het begin van 2000 zijn er vele wetenschappelijke artikelen geschreven over inclusie en is Nederland vele initiatieven verder. Binnen AV Triathlon is in 4 jaar tijd een enorme stap gezet in inclusief sporten. Vanuit het perspectief van de gehandicaptenzorg is dit een noemenswaardige prestatie. Inclusie levert een maatschappelijke waarde.
 5. Het opzetten van Frame Running is een activiteit dat toegevoegd kan worden aan het palet van activiteiten dat de vereniging aanbiedt. Fame Running heeft zich ontwikkeld van een project tot een nieuw atletiekonderdeel binnen de vereniging. Voor AV Triathlon een goede sier, met dank aan de inzet van Henriëtte.
 6. Nu heeft Henriëtte niet alles alléen gedaan. Er is een commissie, er zijn hulptrainers en clubleden die Frame Running een warm hart toedragen. Henriëtte is echter wel de motor achter het Frame Running; dankzij haar expertise, volhardendheid en enthousiasme is Frame Running binnen AV Triathlon volwassen geworden.

Martha

Martha kreeg het vlaggetje onder meer vanwege haar jarenlange inzet voor kantinecommissie. Uit de voordracht:
Tijdens de laatste Vlasakkerloop viel wederom op wat de kracht van Martha is en hoe belangrijk zij is voor de kernwaarden van AVT. Iedereen voelt zich welkom en ondersteund daar Martha. Zij levert een zeer belangrijke bijdrage als vrijwilliger:

 1. Martha gaf 25 jaar geleden al training aan kinderen.
 2. Martha is een van de oprichters van de Sixpack runners
 3. Martha doet de barcommissie (is aanwezig, regelt, inzet en begeleiding van de medewerkers en ook het afscheid onlangs en nu de werving)
 4. Martha neemt regelmatig iemand persoonlijk onder haar hoede bij de hardlooptraining. Ook buiten de club ondersteunt zij ouderen door hen te vervoeren.
 5. Martha is altijd aanwezig bij de 2-jaarlijkse AVT Doe-dagen (schoonmaak) en werft vrijwilligers.
 6. Martha is altijd actief om wat te organiseren/begeleiden b.v. van groepen bij verhuur van ons clubhuis.
 7. Martha zegt nooit nee als er wat wordt georganiseerd en gefeest wordt b.v. het Lustrum.
 8. Martha zorgt voor een positieve sfeer waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt en zij brengt mensen samen. Iedereen kent Martha en voelt zich vertrouwd bij haar.

Wat is een blauw vlaggetje?

Blauwe vlaggetjes worden sinds 2002 uitgereikt. Een Blauw Vlaggetje wordt door het bestuur exclusief uitgereikt aan leden die door hun werkzaamheden een stempel op de vereniging hebben gedrukt en/of een langdurige inspanning hebben verricht voor de vereniging. Een overzicht van alle vrijwilligers die eerder een vlaggetje hebben gekregen, is hier te zien: winnaars blauwe vlaggetje