Belangrijke afwezigen
Thomas en Judith zijn vandaag verhinderd, dus we vergaderen zonder de penningmeester en de voorzitter. Ik zit de vergadering voor deze keer voor.
Het is de laatste vergadering van Marc. Hij treedt terug als bestuurslid met de portefeuille triatlon. Gelukkig is er een opvolger in beeld, daarover binnenkort meer.
Vanwege zijn afscheid heeft Marc heerlijke koeken meegenomen, zodat we met volle mond konden vergaderen.
We constateren meteen dat diverse agendapunten niet behandeld kunnen worden zonder de penningmeester. Voor de financiële onderwerpen, waaronder de begroting voor 2017, hebben we over twee weken een extra vergadering gepland.
De twee stukken van Marc die we vandaag zouden bespreken, de begroting van de triatlonafdeling en de planning van de aanschaf en vervanging van de trainerskleding, hebben we wel besproken, maar nog niet vastgesteld. Inhoudelijk helemaal goed, maar de penningmeester moet er nog wel even naar kijken.

Combiteams of een derde vereniging
Belangrijk onderwerp vandaag is het plan van de senioren-baanatleten om met een gezamenlijk team van Altis en AV Triathlon aan de competitie mee te doen. Zeker de mannenploeg heeft dan goede kans om snel in de hoogste divisie mee te doen. Wij willen dat graag mogelijk maken, het bestuur van Altis ook. Het liefst zonder ingrijpende stappen zoals het oprichten van een nieuwe vereniging. Het leek er de laatste weken op dat de Atletiekunie daaraan mee wilde werken door een gecombineerde ploeg volledig mee te laten draaien in de competitie. Eind  oktober hoorden we plotseling dat dat de eerste paar jaar niet kan. Willen we in 2017 met een gecombineerde ploeg meedoen dan moet er snel worden gehandeld.
We besluiten om een werkgroep in te stellen met mensen uit beide besturen en twee atleten, om heel snel te onderzoeken wat er nodig is om een derde Amersfoortse vereniging op te richten, die alleen tot doel zou hebben om de combiploeg mogelijk te maken. Het model hebben we wel voor ogen, een vereniging met twee leden, AV Triathlon en AV Altis. De naam en de clubkleding zijn voor alle zekerheid al gedeponeerd. Maar wat komt er nog meer bij kijken? Is het financieel en organisatorisch verantwoord? Nu ik dit schrijf, op 13 november, kan elk moment het verslag van de werkgroep af zijn. Wordt dus vervolgd, ook op de ALV van 26 november aanstaande.
Een volwaardige combiploeg van de twee verenigingen zou veel minder ingrijpend zijn. Omdat het niet logisch is wel een combivereniging toe te staan, maar niet een combiploeg willen de besturen intussen nog een laatste poging doen de Atletiekunie van standpunt te laten veranderen.

Nieuwe initiatieven
De vereniging wordt steeds vaker benaderd met vragen vanuit de gemeente en de samenleving. Parklopen organiseren, het clubhuis beschikbaar stellen voor maatschappelijke doelen en clinics organiseren voor een zorgverzekeraar zijn maar een paar voorbeelden. Als we hierop ingaan, schept dat kansen, maar het brengt ook meer inzet van vrijwilligers met zich mee. De gedachte om hiervoor een stichting of corporatie op te richten, waarin door derden betaalde activiteiten kunnen worden ondergebracht, komt steeds vaker op. Trainers en andere vrijwilligers  zouden dan daaruit kunnen worden betaald, zonder dat hun vrijwilligersstatus voor de vereniging in gevaar komt. We besluiten om het draagvlak daarvoor te peilen.

Terugblik op overleg met de commissies
In oktober is een overleg geweest met vertegenwoordigers van de diverse commissies. Het was een goed overleg, waarop we positief terugkijken, maar ook met schaamte. Door een misverstand zijn we vergeten de commissie sportief wandelen uit te nodigen. Dat is onvergeeflijk, nogmaals sorry daarvoor. We hopen dat er snel weer iemand uit de wandelgeleding tot het bestuur toetreedt voor een optimaal contact tussen het bestuur en de commissie.
We besluiten om in de toekomst twee keer per jaar een overleg met de commissies te organiseren. Het is goed elkaar rechtstreeks te ontmoeten en ideeën van elkaar op te doen.

ALV op 26 november
We constateren dat op de ALV belangrijke onderwerpen aan de orde komen. De begroting voor 2017 moet worden vastgesteld, diverse nieuwe ontwikkelingen komen op ons af en er zal dan meer duidelijkheid zijn over de combiteams. Kom meepraten op zaterdag 26 november meteen na de training.

Henk Rawee