Terwijl buiten de Funtriatlon in volle gang is komt het bestuur bijeen vlak voor de zomervakanties losbarsten. Voor de variatie, een niet al te volle agenda deze keer. Hieronder een impressie.

Samenwerking Altis

Thomas is op gesprek geweest bij voorzitter Altis om de samenwerking verder te bestendigen. Discussiepunten uit het verleden zijn beetje bij beetje opgelost zodat in goede harmonie samen opgetrokken kan worden.

Vergoedingen trainers

Er is discussie over het invoeren van het gedifferentieerde vergoedingssysteem trainers. Dit is al in 2014 vastgesteld. Invoering is echter nog niet geëffectueerd omdat het hier en daar gevoelig ligt. We spreken af dat we de invoer koppelen aan meer draagvlak binnen de commissies. Daartoe nodigen we de voorzitters van de betreffende commissies uit met het bestuur samen de invoering te bespreken en voor te bereiden.

Promotie AVT

Verder is in september een informatieavond in Amersfoort waar sportverenigingen zich zelf kunnen promoten onder senioren. AVT zal daarbij acte de presence geven. Past namelijk mooi bij AVT als levensloop bestendige club.

Nieuwe atletiek faciliteiten

De voorbereidingen van de nieuwe atletiekfaciliteit vlak bij ons clubhuis zijn in volle gang. Er ligt een ontwerptekening met inbreng van Altis en AVT waar de gemeente en SRO verder mee gaan.

In augustus wordt het globale ontwerp uitgewerkt in detailtekeningen, waarop de verenigingen weer kunnen reageren.  

Onderdeel van de plannen is een bootcampfaciliteit. De trainerscommissie hardlopen overleg, gaat op bezoek bij een leverancier  van bootcamp materialen om een beeld te krijgen van de mogelijke bootcamp elementen.

Streven is de plannen in de gemeentelijke begroting 2017 verankerd te krijgen, zodat volgend jaar de uitvoering gestart kan worden.

Vergoedingen structuur

De vraag wordt opgeworpen of we een hogere vergoeding kunnen bieden aan vrijwilligersfuncties endie belangrijke, kwetsbare en heel specifieke vaardigheden vergen. Met een hogere vergoeding hopen we iemand langer te kunnen binden aan AVT. Het bestuur vindt dat dit moet worden opgepakt in een breder plan tav vrijwilligersbeleid en beloningen. Vraag is dan of we willen differentiëren en zo ja voor welke functie. En eventuele wijzigingen worden voorgelegd aan de ALV.

Keistadtriatlon

Al enige maanden wordt keihard gewerkt aan de voorbereidingen voor de eerste Keistadtriatlon met resultaat: inmiddels zijn er al bijna 300 aanmeldingen. Er zijn gesprekken gaande tav het openen van de brug op de Kwekersweg, centraal op het parcours. Het Waterschap onderzoekt de kwaliteit van het water van de Eem. Half juli hopen we de vergunning voor dit mooie evenement te krijgen. Onze burgemeester is in elk geval enthousiast….

Grote zorgpunt is het beperkte aantal vrijwilligers dat zich heeft gemeld. Dus, meld je aan en help ons er een succesvol evenement van te maken.

Vacatures bestuur

Er zijn meerdere vacatures: commissie hardlopen, commissie wandelsport/medische zaken, commissie wedstrijdevenementen. Daarnaast gaat ondergetekende zowel de triatloncommissie als het bestuur verlaten, waardoor er ook een vacature Triatlonzaken ontstaat. Thomas heeft een gesprek met één kandidaat voor een bestuursfunctie, het bestuur hoopt uiteraard dat de vacatures op korte termijn worden opgevuld.

Aan het eind van de avond blijkt een niet te volle agenda toch weer aardig wat tijd te kosten, de voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur…

 

Marc Veekamp, 6 juli 2016