Sporten bij AV Triathlon moet betaalbaar blijven voor iedereen! Het bestuur van AV Triathlon wil de contributie voor het komend jaar daarom zo min mogelijk verhogen. Ook wordt meegedacht aan een oplossing voorwie de contributie toch te hoog is.

Penningmeester van de atletiekvereniging Jeroen Bach laat weten, dat het bestuur het belangrijk vindt dat ‘onze leden zoveel mogelijk blijven sporten, ook in tijden dat het financieel moeilijk is.’

,,De kosten voor het levensonderhoud zijn dit jaar spectaculair gestegen, en de energiekosten in het bijzonder. AV Triathlon zal ondanks de fors hogere energiekosten de contributie het komende jaar zo min mogelijk verhogen.”

Hoe hoog de contributie uitvalt, is nog niet bekend. Dit jaar kostte het lidmaatschap van AV Triathlon voor een volwassene 143 euro, daarnaast waren er nog extra kosten van 18,55 voor de atletiekbond.

Oplossing

,,Wij weten dat de extra kosten waarmee iedereen te maken heeft, net te veel kunnen zijn. Mocht dat in uw situatie het geval zijn, neem dan contact met mij op om een oplossing hiervoor te vinden, en zeg niet direct het lidmaatschap op. Als bestuur van AV Triathlon vinden wij het belangrijk dat onze leden zoveel mogelijk blijven sporten, ook als het financieel moeilijk gaat,” aldus de boodschap van de penningmeester.

Wie meer informatie hierover wil, kan contact opnemen met penningmeester Jeroen Bach, te bereiken via het mailadres: penningmeester@avtriathlon.nl