Beste leden van AV Triathlon,

Hierbij willen we jullie op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen aangaande de samenwerking van AV Triathlon met AV Altis. Deze discussie betreft vooral de samenwerking voor de AB Junioren en Senioren, maar heeft ook effect op de training van de CD Junioren.

Het afgelopen jaar heeft er met grote regelmaat overleg plaatsgevonden tussen AV Triathlon en Altis over de te volgen koers met betrekking tot de wedstrijd gerichte baanatletiek in Amersfoort. Hierbij werd in toenemende mate duidelijk dat de wensen van de twee verenigingen onvoldoende op elkaar aansluiten en een verregaande samenwerking in de weg staan.

De consequentie is dat AV Triathlon geheel op eigen kracht verder zal gaan met de invulling en ontwikkeling van de wedstrijd gerichte baanatletiek. Deze wijziging betreft alleen de ABCD Junioren en Senioren. Voor de Pupillen en Recreanten is er nooit sprake geweest van verregaande samenwerking met Altis en heeft dit besluit dan ook geen consequenties.

Hieronder vinden jullie nog nadere informatie over de achtergrond van de ontwikkelingen die geleid hebben tot de beslissing om op eigen kracht verder de gaan met de AB en CD Junioren en Senioren en de gevolgen hiervan.

Geen doorgang Amersfoort Atletiek
Aanleiding vormt het niet doorgaan van Amersfoort Atletiek begin dit jaar. Dit initiatief van atleten en trainers ontstond met het oog op de verdere professionalisering van de baanatletiek in Amersfoort. Het initiatief strandde enerzijds doordat het bestaande jeugdbeleid van AV Triathlon en Altis onvoldoende op elkaar aansloten. Anderzijds omdat geen overeenstemming kon worden bereikt over de organisatievorm waarin Amersfoort Atletiek zou worden gegoten.

De bestaande samenwerking werd extra op de proef gesteld toen Altis besloot een gastlidmaatschap voor AV Triathlon atleten in te stellen. De afgelopen maanden zijn als gevolg daarvan een aantal atleten naar Altis overgestapt.

Voor het komende winterseizoen was het noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken over hoe samen te werken. Nauwe samenwerking op technisch gebied over de gehele breedte van de baanatletiek was gezien de hierboven geschetste ontwikkeling niet opportuun. De inzet was dus om low profile samenwerkingsafspraken te maken op die onderwerpen waar we als verenigingen gezamenlijk een belang zien.

Het lag voor de hand om dit te doen voor de gezamenlijke trainingen voor de MiLA en junioren AB. Helaas heeft Altis daar niet mee in kunnen stemmen. Dat heeft binnen onze vereniging voor de nodige onrust en vragen gezorgd. Dat begrijpen we. Uiteraard betreuren we de ontstane onrust.

AVT op eigen kracht
We zijn verheugd jullie te kunnen laten weten dat we een doorlopend algemeen aanbod kunnen blijven bieden voor iedereen: van pupillen D tot aan junioren A. Ook de MiLA van junioren D tot aan senioren kunnen we blijven we aanbieden. Dat we dit kunnen, komt door de bereidwilligheid van een aantal junioren en pupillentrainers die ervoor kiezen nog een jaar door te gaan dan wel een andere groep voor hun rekening te willen nemen. Ook hebben zich een aantal nieuwe trainers gemeld. Dat is ontzettend fijn.

Daarnaast is er een aantal ouders dat positief heeft gereageerd op onze oproep om onze trainers te ondersteunen bij het verzorgen van de trainingen voor de jeugd. Alhoewel we nog wel wat extra ouders en of hulptrainers kunnen gebruiken zijn we blij met het aantal aanmeldingen!

Specialisatietrainingen in regionaal netwerk Op dit moment kunnen we geen volledig specialisatie-aanbod bieden aan de AB-junioren en senioren. Alleen voor speerwerpen en MiLA hebben we een aanbod. Daarom onderzoeken we hoe we dit (in regionaal verband) kunnen aanbieden.

De komende weken richten we ons op het regelen van de baanfaciliteiten voor het komende winterseizoen. De maanden daarna gebruiken we om ervoor te zorgen dat we op tijd het zomerseizoen kunnen organiseren: baan, trainers en materiaal.

Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben, kunnen jullie je tot ons wenden.

Sportieve groet,

Albert Post, Eddy van der Meer, Sander Bisschop en Thomas Plochg