Een aantal seniorleden van onze vereniging hebben het idee opgevat om een mogelijkheid te creëren, dat leden en oud-leden, die door welke omstandigheden dan ook, niet meer aan de club activiteiten (kunnen) deelnemen elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Hiervoor hebben zij het plan opgevat een A.V.Triathlon- Soos (A.V.T.- Soos)op te richten.

Zij hebben het bestuur gevraagd om deze extra activiteit binnen de vereniging te mogen organiseren. Deze heeft inmiddels groen licht gegeven om hieraan invulling te geven.

De A.V.T.-soos organiseert dit in ons prachtige clubhuis. Deze ontmoetingen zijn vrijblijvend op volledige vrijwillige basis.

Hoe ziet de invulling eruit:

Er wordt van uitgegaan om één middag per maand samen te komen in het clubhuis. Bijvoorbeeld iedere laatste woensdag- of vrijdagmiddag van de maand. De activiteitenperiode loopt vanaf 1 september t/m 30 april.

Mogelijke activiteiten;

 • Ondersteuning bij het lezen van onze digitale club informatie.
 • Mogelijkheid om in je verre verleden te duiken (Genealogie)
 • Spel activiteiten zoals o.a.
  • Schaken
  • Dammen
  • Sjoelen
  • Kaarten bijv. Bridge, Klaverjassen
 • In de maand december het maken van kerststukken
 • Presentatie van foto’s met uitleg van reizen van leden
 • b.v. ons eigen archief scannen van foto’s en registreren van personen op de foto’s
 • Lezingen
 • Excursies
 • Alles wat verder ingevuld kan worden, etc. etc.

De bedoeling is om op vrijdag 27 oktober vanaf 14.00 uur met de eerste soosactiviteit te starten. Wil je deelnemen? Kom gewoon langs