Alle ingrediënten voor een inclusief sportfestival waren aanwezigen: enthousiaste deelnemers, een prachtige sportlocatie én bekende paralympische atleten. Met een vrolijk zonnetje aan de hemel werd het een onvergetelijke dag voor jong en oud. Voor iedereen waren er volop mogelijkheden om nieuwe sporten te ontdekken.

De opening van het festival werd verricht door wethouder Sport van Amersfoort, Roald van der Linde. Op de foto wordt hij geflankeerd door paralympische atletes Noelle Roorda (speerwerpen) en Fleur Jong (hardlopen), met naast hen Thomas Plochg, voorzitter van AV Triathlon. Fleur zei in haar toespraak dat in Tokyo het dorp voor de deelnemers helemaal “paralympisch “ was gebouwd en zij raadde de wethouder dan ook aan dat altijd als uitgangspunt te nemen bij de bouw van faciliteiten.

   

Een handicap hebben levert nog vaak een beperking op bij het samen sporten. Bijvoorbeeld door faciliteiten die niet toegankelijk zijn, clubs die niet weten wat ze aan moeten met iemand met een handicap, groepen die door hun manier van trainen drempels opwerpen of hulpmiddelen die niet toereikend zijn.

Team Para-Atletiek uit Amsterdam besloot daar verandering in te brengen. Het idee ontstond om te proberen om bij een reguliere sportvereniging de breedtesport samen te beleven. Halverwege 2021 kwam er een concreet plan. Arda, triatleet uit Amersfoort, legde contact met AV Triathlon. Daar hebben we al ervaring met samen sporten bij de framerunners.

Een werkgroep ging aan de slag en zo ontstond er op zondag 10 april een sportfestival voor kinderen en volwassenen met een fysieke handicap. Er werden clinics gegven, er was een lunch met pannenkoeken en iedereen kon zich heerlijk uitleven. Kortom, een dag met een gouden ranjed!

Wie meer wil weten, kan mailen naar inclusiefsporten@avtriathlon.nl