Op de atletiekaccommodatie bij ons clubhuis in Birkhoven vinden momenteel werkzaamheden plaats waarmee een belangrijke wens voor de RaceRunninggroep werkelijkheid wordt. De huidige baan heeft de vorm van een hoefijzer waardoor het niet mogelijk is een hele ronde vol te maken. Met de uitbreiding wordt dit probleem opgelost. Er komt een verbinding tussen het einde van het rechte stuk baan en de voorkant van de betonnen trap (bij de heuvel waarin de materiaalcontainer staat).
Ook wordt een toegangspad van het clubhuis naar de baanfaciliteit aangelegd. Medio mei worden de
werkzaamheden afgerond en kan de nieuwe verbinding worden gebruikt .

In 2018 is AV Triathlon gestart met het aanbieden van RaceRunningtrainingen, speciaal bedoeld voor jongeren met een fysieke beperking. Zij trainen m.b.v. een RaceRunner (soort driewiel-fiets) wekelijks op de baan en in het bos met succes! Er wordt met plezier getraind in alle weersomstandigheden. Belangrijker nog is dat de motoriek, mobiliteit en zelfvertrouwen toeneemt bij deze jongeren. Wel bleek dat de hoefijzervorm van de baan onvoldoende geschikt was voor sporters met een beperking.  Lange afstanden trainen was niet mogelijk en als meerdere RaceRunningatleten na 200 meter tegelijk omkeren ontstaat er een rommelige, onveilige situatie. In samenwerking met de SRO is een plan opgesteld om de baan toegankelijker te maken voor sporters met een beperking. De uitbreiding wordt gefinancierd met subsidies en bijdragen uit fondsen. Belangrijke sponsoren zijn de Gemeente Amersfoort, het Menzis Fonds, Coöperatiefonds Rabobank, de Terberg Foundation, K.F. Hein Fonds, het Gehandicapte Kind, Lionsclub Hoogland en Stichting Goede Doelen Nh1816.  Met de aanpassing van de baan kan er een volle ronde getraind worden en kunnen er meerdere trainingsmomenten aangeboden worden aan de doelgroep.
Het uiteindelijk streven om sporters met en zonder beperking samen te laten sporten bij de lokale sportvereniging is hiermee weer een stap dichterbij gekomen.