Op 10 november 2018 om 11.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining)

Het bestuur nodigt de leden uit daarbij aanwezig te zijn. De agenda is:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen van de secretaris

3. Verslag ALV juni 2018. Het verslag vind je hier

4. Begroting en contributie 2019. Wordt op verzoek per email toegezonden zodra deze beschikbaar is. Email naar secretaris@avtriathlon.nl.

5. Samenstelling bestuur:
Sander Bisschop is benoemd tot november 2018. Sander is beschikbaar voor een nieuwe termijn maar wil stoppen zodra er een opvolger is Het bestuur stelt de leden voor hem te herbenoemen.
Henk Rawee legt na de ALV zijn bestuurswerkzaamheden neer.

6. De nieuwe atletiek accommodatie bij ons clubhuis: Lex Borghans geeft een toelichting op de stand van zaken.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Statuten Artikel 9 Bestuur

Lid 2 Tot een week voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen bestuursleden kandidaat worden gesteld door het bestuur of ten minste drie leden. De Kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Rooster van aftreden bestuur

Jeroen Bach juni 2017- juni 2020

Henk Rawee 2012, 2015-2018, treedt af

Susan Hagevoort nov 2013, mei 2017-mei 2020

Thomas Plochg april 2014, mei 2017- mei 2020

John Waardenburg november 2016- november 2019

Sander Bisschop november 2015- november 2018

Ben Hermsen mei 2017- mei 2020

Gerrit van Gessel november 2017- november 2020

Ruud van de Eshof juni 2018- juni 2021

Theo Hendriksen juni 2018- juni 2021

Er zijn vacatures in het bestuur. Het bestuur is op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille wandelsporten en een opvolger voor de secretaris (eventueel in het begin als duo functie). Belangstellenden kunnen zich bij de zittende bestuursleden melden.